بررسی تصور شهروندان از شهر دزفول با تاکید بر عوامل نشانه ای و اجتماعی حاکم بر شهر

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر که شهرهای جهان در بازار پرزرق‌وبرق جهانی باهم رقابت می‌کنند مسئله تصویرسازی شهری اهمیت زیادی یافته است. هدف این تحقیق بررسی تصور شهروندان از شهر دزفول با تأکید بر عوامل نشانه‌ای و اجتماعی حاکم بر این شهر می‌باشد. روش تحقیق و گردآوری مطالب پیمایشی، توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری موردبررسی، مردم شهر دزفول می‌باشند. برای این منظور از روش نمونه‌گیری تصادفی با حجم 384 نفر استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ساختار نمادین این شهر شدیداً تحت تأثیر سه گروه از نشانه‌های شهری تاریخی، مذهبی و دفاع مقدس می‌باشد. هر یک از نشانه‌های فوق گفتمان خاصی را نمایندگی می‌کنند. مدیریت شهری سعی در معرفی دزفول به‌عنوان شهری تاریخی، مقاوم و جنگ‌زده دارد؛ اما مردم این شهر را تاریخی و مذهبی تصور می‌کنند. در این رابطه دو گروه قابل‌شناسایی می‌باشند. گروه اول کسانی هستند که در متن شهر قرار داشته، دزفول را شهری تاریخی می‌دانند و از آن اصالت و هویت طلب می‌کنند. گروه دوم که اغلب در حاشیه ماندگان شهر هستند، دزفول را شهری مذهبی تصور می‌کنند. درواقع کسانی که احساس تعلق چندانی به تاریخ به‌عنوان پشتوانه هویتی گروه اول ندارند، برای اینکه پشتوانه هویتی مستقلی برای خود بسازند و دست به غیر سازی با آنان بزنند، مذهب را به‌عنوان پشتوانه هویتی خود در زندگی شهری برگزیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of imagine citizens the city of Dezful with emphasis on signs and social factors governing the city

نویسندگان [English]

  • reza ahmadi 1
  • Mohammad hosein Saraei 2
  • Yaghoub Moradi 3
چکیده [English]

In recent years that world wide citien Ar in compefition in world glorious market, urban imaging has been of utmost important. The purpose of this study is to investigate the citizen,s image of Dezful city with the emphasis on the semiotic and social factors in this city the metodhology of the research is documentary, navigator,explanutary and analytical. The statistical society was the people living in Dezful.Therefore, quota sampling with the population of 384 has been used. The results show that Dezful the symbolic structure of this city is severly influeneced by there groups of civil semiotic of historical, Religious and imposed war, each of which is the representative of pecwliar. Civil management tries to introduce Dezful as a historical, resistant,war suffered,but people consider this city as being historical and religious. In this respect two opposing gtoups can be indentified. The first group are those people who live in downtown and knows Dezful as a historical city and rely on it for their identity. The second group which are in suburb area consider Dezful as a religious city,in fact the later are not interested to accept history as supporting identity for the former group identity they have chosen religion as their supporting identityin city life in ortder to make independent identity for themselves and to insolate themselves from the former.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symbol
  • Sign
  • Urban Semiotics
  • Discourse
  • Urban Discourse
  • Dezful
1)      ادیب زاده، مجید،(1387) گفتمان، زبان و سیاست خارجه، چاپ اول، تهران: نشر اختران

2)      آریانپور، منوچهر و دیگران (1385) فرهنگ انگلیسی به فارسی، جهان‌رایان، چاپ ششم، ج2، تهران.

3)      آسابرگر، آرتور(1387) روش‌های تحلیل رسانه‌ها، اجلالی، پرویز ،وزارت فرهنگ ارشاد دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، ، چاپ سوم، تهران.

4)      آلن،گراهام(1385)رولان بارت،ترجمه پیام یزدانجو،چاپ اول،تهران: نشر مرکز

5)      بارت، رولان(1390)نشانه‌شناسی و فضای شهری، ترجمه عظیمه ستاری، دو ماهنامه سوره اندیشه، شماره 55و 54

6)      پیرحیاتی، محمد(1385)مقدمه‌ای بر اساطیر، دفتر نشر و پژوهش سهروردی، چاپ اول، تهران.

7)      تاجیک، محمدرضا(1383)،پسامدرنیسم،مطالعات فرهنگی وسیاست،فصلنامه سیاسی واجتماعی،مطالعات سیاسی بین­المللی دانشگاه شهید بهشتی،شماره 6.

8)      جمالپور، بیتا(1384)به‌کارگیری نشانه‌شناسی در شهرسازی، نشریه هنرهای زیبا، شماره 24

9)      حسینی زاده،سید محمدعلی(1383)، نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی، نشریه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره 28

10)   رابینو، پل و دریفوس، هیوبرت،(1389) میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک، ترجمه حسین بشیریه، چاپ هفتم، تهران: نشر مرکز،

11)   رهبری، مهدی(1385)، تحلیل گفتمانی قدرت، پژوهشنامه قدرت و علوم سیاسی، شماره 1

12)   سایت اداره میراث فرهنگی ، صنایع‌دستی و گردشگری دزفول

13)   سایت سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی دزفول

14)   سایت سازمان نوسازی و بهسازی شهر دزفول

15)   سایت شورای اسلامی شهر دزفول

16)   سایت شهرداری دزفول

17)   سایت شهرداری منطقه 1 دزفول

18)   سایت شهرداری منطقه 2 دزفول

19)   سایت شهرداری منطقه 3 دزفول

20)   سایت فرمانداری دزفول

21)   سایت نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی

22)   ستاری، جلال(1366)رمز و مثل در روان‌کاوی ،توسف تهران.

23)   سجودی، فرزان( 1383)، نشانه‌شناسی لایه‌ای و کاربرد آن در تحلیل نشانه شناختی آثار هنری، مقالات هم‌اندیشی نشانه‌شناسی هنر، به کوشش فرزان سجودی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر

24)   سجودی، فرزان،(1390) نشانه‌شناسی کاربردی، چاپ دوم،تهران: نشر علم،

25)   سلیمی نوه، اصغر(1383)، گفتمان در اندیشه فوکو، مجله کیهان فرهنگی، شماره 219

26)   شعیری، حمیدرضا(1388)، از نشانه‌شناسی ساختگرا تا نشانه – معناشناسی گفتمانی، فصلنامه تخصصی نقد ادبی، سال دوم، شماره 8

27)   عضدانلو، حمید(1377)درآمدی بر گفتمان یا گفتمانی درباره گفتمان، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 103 و 104

28)   فریادی،شهرزاد(1379)،مقایسه نظریه‌های اساسی زبان‌شناسی به‌منظور تدوین زبان طراحی محلی در مکان‌های خاص، فصلنامه هنرهای زیبا، شماره 8

29)   فکوهی ، ناصر(1383)انسان‌شناسی شهری ،نشر نی ، تهران .

30)   فکوهی، ناصر(1388) نگاهی به نمادهای شهری و جایگاه آن در شهرنشینی، حسن ظهوری در گفتگو با ناصر فکوهی

31)   مارش، دیوید، و استوکر، جری، (1378) روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی­یوسفی، چاپ اول، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378

32)   محسنیان راد، مهدی(1385 )ارتباط‌شناسی، سروش، ، چاپ هفتم، تهران.

33)   مسگرخویی، مریم(1388)، نشانه‌شناسی چیست، کتاب ماه ادبیات، شماره 35

34)   مک­دانل، دایان،(1380) مقدمه­ای بر نظریه گفتمان، ترجمه حسینعلی نوذری، چاپ اول، تهران: نشر فرهنگ گفتمان،

35)   هوارث(1377)، نظریه گفتمان، ترجمه سید علی‌اصغر سلطانی، فصلنامه علوم سیاسی، سال اول، شماره 2

36)   یورگنسن، ماریان و فیلیپس، لوئیز،(1389) نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی، 1389

37)   یونگ،کارل گوستاو(1352)انسان وسمبولهایش،صارمی،طالب،امیرکبیر، تهران