تماس با ما

مدیر اجرایی: سید مختار مومنی

شماره تماس:  88614299 داخلی  220 (بعد از شنیدن صدای بوق آزاد شماره داخلی گرفته شود)

 روزهای تماس: روزهای زوج ساعت 8-10

پست الکترونیک:daftaremajalleh@gmail.com

آدرس:تهران- بزرگراه کردستان، خیابان 64،جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده علوم اجتماعی، کدپستی 1437774681، صندوق پستی 6419


CAPTCHA Image