کلیدواژه‌ها = حافظه جمعی
تعداد مقالات: 1
1. قابلیت شکل گیری و ثبت حافظه جمعی در روند پاکسازی نقاشی های دیواری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 101-125

زهرا عباسی؛ کورس سامانیان؛ سید سعید زاهد زاهدانی