دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 35، بهار 1399 
1. جراحی زیبایی مردان در تهران؛ بررسی دیالکتیکی عاملیت و ساختار مبتنی بر واقع‌گرایی انتقادی

صفحه 1-35

زین العابدین جعفری؛ مجید موحد؛ سید سعید زاهد زاهدانی؛ اسفندیار غفاری نسب


3. برساخته های گفتمان غرب زدگی؛ بافته های جلال آل احمد

صفحه 75-107

محمدسالار کسرایی؛ ریتا اصغرپور


4. مؤلفه‌های شکل‌دهنده‌ی‌‌ هویت ملی ایران در فرایند تاریخی

صفحه 109-137

عبدالرحمن حسنی‌فر؛ مجید عباس زاده مرزبالی


5. بررسی تجارب زیسته مربیان و دانش آموزان دبیرستان های شهر پارس آباد از وندالیسم

صفحه 139-169

سید رضا معینی؛ اسلام قاسم زاده اجیرلو؛ روزا کرم پور