تحلیل ‌‌جامعه‌‌شناختی ‌‌وضعیت ‌‌شکاف ‌‌دیجیتالی در ‌‌بین ‌‌دانشجویان ‌‌دانشگاه ‌‌اصفهان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 ‌‌دانشیار ‌‌گروه ‌‌علوم ‌‌اجتماعی، ‌‌دانشگاه ‌‌اصفهان

2 ‌‌کارشناس ‌‌ارشد ‌‌جامعه‌شناسی

چکیده

اگر‌‌چه ‌‌پیشرفت‌‌های ‌‌شگرف ‌‌فناوری ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌ارتباطات ‌‌و ‌‌مظاهر ‌‌عینی ‌‌آن، ‌‌در ‌‌قالب ‌‌ابزارها ‌‌و ‌‌شیوه‌‌های ‌‌نوین ‌‌ارتباطی، ‌‌تحول ‌‌عمیقی ‌‌در ‌‌سطوح ‌‌مختلف ‌‌زندگی ‌‌اجتماعی ‌‌و ‌‌فعالیت‌‌های ‌‌روزمرة ‌‌افراد ‌‌‌‌ایجاد ‌‌کرده ‌‌است ‌‌و ‌‌به‌‌‌کارگیری ‌‌دستاوردهای ‌‌حاصل ‌‌از ‌‌این ‌‌فناور‌‌ی‌ها ‌‌در ‌‌جوامع ‌‌امروز ‌‌امری ‌‌اجتناب‌ناپذیر ‌‌است، ‌‌اما ‌‌آشنایی ‌‌و ‌‌علاقه‌مندی ‌‌آحاد ‌‌و ‌‌اقشار ‌‌مختلف ‌‌جامعه ‌‌به ‌‌این ‌‌پدیده‌‌های ‌‌نوین ‌‌و ‌‌به ‌‌تبع ‌‌آن ‌‌رواج ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌آن‌ها ‌‌در ‌‌میان ‌‌گروه‌‌های ‌‌جامعه ‌‌به ‌‌علل ‌‌مختلف ‌‌یکسان ‌‌نخواهد ‌‌بود ‌‌و ‌‌درنتیجه مسئلة‌‌ ‌‌شکاف ‌‌دیجیتالی ‌‌به‌‌وجود ‌‌خواهد ‌‌آمد. ‌‌هدف ‌‌این ‌‌پژوهش ‌‌بررسی ‌‌ابعاد ‌‌مختلف ‌‌شکاف ‌‌دیجیتالی ‌‌و ‌‌عوامل ‌‌مؤثر در ‌‌آن ‌‌در ‌‌بین ‌‌دانشجویان ‌‌دانشگاه ‌‌اصفهان ‌‌است.‌‌
پژوهش ‌‌حاضر ‌‌به ‌‌صورت ‌‌پیمایشی ‌‌و ‌‌با ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌پرسش‌‌نامة ‌‌محقق‌ساخته ‌‌صورت ‌‌گرفته ‌‌است. ‌‌نمونة‌‌ ‌‌آماری ‌‌این ‌‌پژوهش ۳۷۴ نفر است که با روش ‌‌‌‌نمونه‌گیری ‌‌سهمیه‌‌ای و استفاده ‌‌از ‌‌فرمول ‌‌کوکران ‌‌برای ‌‌14507 ‌‌دانشجوی ‌‌دانشگاه ‌‌اصفهان ‌‌به‌دست ‌‌آمد. ‌‌یافته‌های ‌‌پژوهش ‌‌حاکی ‌‌از ‌‌آن ‌‌است ‌‌که ‌‌جنس ‌‌و ‌‌درآمد از عوامل ‌‌تأثیرگذار در ‌‌شکاف ‌‌دیجیتالی ‌‌در ‌‌بین ‌‌دانشجویان به‌حساب نمی‌آیند. ‌‌افزایش ‌‌میزان ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌کامپیوتر ‌‌و ‌‌اینترنت ‌‌به کاهش ‌‌شکاف ‌‌دیجیتالی ‌منجر می‌شود. ‌‌این ‌‌موضوع ‌‌دربارة ‌‌مشارکت ‌‌آنلاین ‌‌نیز ‌‌صادق ‌‌است. ‌‌در‌‌واقع، ‌‌هرچه ‌‌میزان ‌‌مشارکت ‌‌آنلاین ‌‌افراد ‌‌از ‌‌طریق ‌‌شبکه‌‌های ‌‌اجتماعی ‌‌مجازی، ‌‌ایمیل، ‌‌چت، ‌‌و ‌‌وبلاگ ‌‌بیشتر ‌‌می‌شود؛ ‌‌شکاف ‌‌دیجیتالی ‌‌کاهش ‌‌پیدا ‌‌می‌کند. ‌‌همچنین ‌‌یافته‌‌های ‌‌پژوهش حاکی از ‌‌تأثیر ‌‌اضطراب ‌‌ناشی ‌‌از ‌‌استفاده از کامپیوتر در ‌‌افزایش ‌‌شکاف ‌‌دیجیتالی است. ‌‌علاوه ‌‌بر ‌‌این، ‌‌میزان ‌‌اضطراب ‌‌ناشی ‌‌از ‌‌کار با کامپیوتر ‌‌در ‌‌بین ‌‌زنان ‌‌بیشتر ‌‌از ‌‌مردان ‌‌است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation of Digital Division Situation among Isfahan University Students

نویسندگان [English]

  • Vahid Ghasemi 1
  • Samad Adlipour 2
چکیده [English]

Although tremendous progress of ICT and its concrete manifestations in the form of new communication tools and practices, has generated profound changes in social life and daily activity of social members, and applying technological achievements in today's society is inevitable; but familiarity of all different social classes to these new phenomena and their favorites and consequently the prevalence of its use among the community groups has not been the same for various reasons. These differences will bring about the digital division problem. This research was conducted using questionnaires. The sample of this research, using Cochran formula, was 374 patients of 14,507 university students. Based on the results of the research, gender and income aren’t the influencing factors on digital division. Increasing use of computers and Internet has caused the gap to be decreased. This is also true in the case of online participation. In fact, more online people participation through virtual social networks, email, chat, blogs, and so on, causes more digital divide diminishing. The findings show that the computer anxiety increases the digital divide. In addition, the rate of computer anxiety among women is more than men

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital divide
  • online participation
  • physical access
  • access
  • motivation