نویسنده = احسان پویافر
دربارة پدیدارهای فلسفی-تاریخی دانشگاه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1401

10.30465/scs.2023.43114.2624

فلورا عسکری زاده؛ احسان پویافر


پاتوس و حال‌وهوای بنیادین نزد هایدگر به‌سوی یک تربیت حالمند و تیماردارانه

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-33

10.30465/scs.2023.9119

احسان پویافر؛ رمضان برخورداری؛ علیرضا محمودنیا؛ احمدعلی حیدری