جامعه پژوهی فرهنگی

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1619
تعداد پذیرش 213
تعداد عدم پذیرش 1247

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 299
تعداد مشاهده مقاله 421189
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 426410
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 76 روز
درصد پذیرش 13 %