جامعه پژوهی فرهنگی

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1309
تعداد پذیرش 162
تعداد عدم پذیرش 1031

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 250
تعداد مشاهده مقاله 291124
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 352308
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 97 روز
درصد پذیرش 12 %