جامعه پژوهی فرهنگی

مدیر اجرایی: سید مختار مومنی

  • هر روز از ساعت 8/30 الی 10 صبح با شماره تماس: 88614299 داخلی  220 (بعد از شنیدن صدای بوق آزاد شماره داخلی گرفته شود). در صورتی که این شماره پاسخ نداد،  فقط از ساعت 8 الی 9:30 با شماره 09360541274 تماس بگیرید.
  • آدرس پست الکترونیکی نشریه: daftaremajalleh@gmail.com
  • آدرس نشریه: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،کدپستی: 1437774681، صندوق پستی:6419

فقط چهار کاراکتر ابتدایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image