اخبار و اعلانات

اعتبار علمی - پژوهشی نشریه

 این نشریه به استناد نامۀ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شمارۀ  181707 /3و تاریخ 1391/9/13 رتبۀ علمی‌پژوهشی دریافت کرده است.

مطالعه بیشتر

هزینه چاپ مقاله

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ جامعه پژوهی فرهنگی براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(به‌شماره 1/149318، مورخ 1402/10/23) برای بررسی مقالات، هزینه(600000 تومان)در دو مرحله به صورت 300 هزار تومان پیش از ارسال مقاله به داوران محترم و 300 هزار تومان در زمان پذیرش مقاله  دریافت می‌شود. پرداخت این هزینه صرفا از طریق سامانه نشریه و درگاه بانکی امکانپذیر است.

مطالعه بیشتر