داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
هاجر آذری استادیار گروه حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
شاهین آریامنش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن
محمدعلی ابوترابی پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی
سیده زهرا اجاق پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد امیر احمدزاده استادیار- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فاطمه احمدی عضو هیات علمی گروه فلسفه و کلام اسلام دانشگاه لرستان
یعقوب احمدی هیات علمی جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
ابراهیم اخلاصی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا اسکندریان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
امیر اعتمادی دکترای علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شهلا اعزازی
منصوره اعظم آزاده دانشگاه الزهرا
اصغر افتخاری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی. گروه جامعه شناسی سیاسی
حمیدرضا افشار دانشیار دانشگاه هنر تهران
سیدعلیرضا افشانی دانشگاه یزد
نادر افقی علوم اجتماعی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه گیلان-رشت-ایران
نرگس اکبرپور پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ابراهیم التجائی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسن امیدوار مدیر گروه جامعه شناسی صلح انجمن جامعه شناسی ایران
مهدی امیدی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
مجتبی انصاریان هیات علمی
اصغر ایزدی جیران دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
نیلوفر باغبان مشیری دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه جامعه شناسی
بهادر باقری عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران
مسلم باقری استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه شیراز
علی بالی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران
آمنه بختیاری پژوهشگر گروه پژوهشی مطالعات زنان
اشرف بروجردی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صفورا برومند استادیار پژوهشکده‌ی تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهدی بنایی استادیار فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سمیه پور احسان گروه روانشاسی دانشگاه شهید باهنر
قاسم پورحسن دانشگاه علامه طباطبائی
پرهام پوررمضان جامعه و شهرنشینی مرکز مطالعات خاورمیانه
غلامرضا تاج بخش عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایت ا..العظمی بروجردی
امیر مهیار تفرشی پور گروه موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران،ایران.
حمید تنکابنی دکترای مدیریت دولتی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سمیه توحیدلو عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی
زین العابدین جعفری دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز
مجتبی جهانگردی دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم حاجیانی وزارت علوم
حسین حجت پناه دانشگاه علوم و تحقیقات، ایران، تهران
روژان حسام قاضی عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی،واحد رباط کریم ،دانشگاه آزاد اسلامی
علیرضا حسن زاده پژوهشکده مردم شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران
سید قاسم حسنی دانشگاه مازندران
عبدالرحمن حسنی‌فر دانشیار گروه تاریخ سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عبدالرسول حسنی فر دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدعثمان حسین بر دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سید حسین حسینی عضو هیئت علمی
سیدرضا حسینی پژوهشگاه علوم انسانی
شکوه السادات حسینی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کتایون حمیدی زاده عضو هیات علمی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان مرکزی
زهرا حیاتی استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آرش حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران، گروه مطالعات فرهنگی.
سمیه خادمی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عباس خلجی دانشگاه تهران
غلامرضا خواجه سروی استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه
علی خورسندی دانشگاه علامه طباطبایی
غلامرضا خوش فر گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.
فاطمه خوشنویسان دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی
حمیدرضا دالوند پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جلال درخشه استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
نرگس ذاکر جعفری دانشیار گروه موسیقی دانشگاه گیلان
غلامرضا ذاکرصالحی تهران
محمد سعید ذکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مجید رادفر دانشیار پایه 17 دانشگاه آزاد
نادر رازقی جامعه و شهرنشینی دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران
علی راغب دکترای جامعه شناسی
اعظم راودراد عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
محمد رحیم ربانی زاده گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی
کامران ربیعی دانشگاه تربیت مدرس
جبار رحمانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
معصومه رشاد دانشگاه آزاد
احمد رضایی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
زهرا رضایی نسب گروه علوم اجتماعی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ایلام، ایران
الهام رضوانی مقدم دکتری عرفان اسلامی
حسین روحانی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
بهروز روستاخیز استادیار مردم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران
بهروز روستاخیز استادیار مردم‌شناسی و عضو پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران.
سعید رومانی دکترای مطالعات برنامه درسی
سعید زاویه دانشگاه هنر تهران
داود زهرانی دانشگاه اصفهان
راضیه زینلی دکترای فلسفه دین دانشگاه تهران
منصور ساعی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
بهروز سپیدنامه استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام
حمید سجادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. پژوهشکده مطالعات اجتماعی
خدیجه سفیری استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء
خسرو سینا استادیار گروه هنر دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
جبار شجاعی دنشگاه امام صادقی
مالک شجاعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نسیم شریعت پناهی دکترای مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس
زینب شریعت نیا دانشجوی دکتری عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی
محمد تقی شریعتی جامعه و شهرنشینی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران
رحمان شریف زاده استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهش و اخلاق و حقوق اطلاعات
مریم شریف نسب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اسماعیل شریفی استادیار،گروه علوم اجتماعی،داشنکده علوم انسانی، دانشگاه ایت الله بروجردی
الهام شفائی مقدم دانشگاه کاشان
سمیه سادات شفیعی دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهری شمس قهفرخی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
الهه شمس نجف آبادی دکترای پژوهش هنر
سلمان صادقی زاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسین صافی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کورش صالحی
مریم صانع پور استادریار گروه فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شهناز صداقت زادگان گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
ژاسنت صلیبی دانشیار پژوهش25
منیره طلیعه بخش دکترای فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی
اسماعیل عالی زاد عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
حجت اله عباسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
خیام عباسی گروه علوم اجتماعی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.
علی اصغر عباسی اسفجیر دانشیار، گروه علوم اجتماعی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
عادل عبداللهی
فلورا عسکری زاده دکتر فلسفه تعلیم و تربیت / دانشگاه تهران
زهره عطایی آشتیانی هیات علمی مرکز اسناد فرهنگی آسیا
امیر عظیمی دولت آبادی گروه جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی
محمد حسن علایی جامعه شناس، محقق و پژوهشگر فرهنگ و فلسفه، مدرس دانشگاه
مریم علایی دکترای زبان و ادبیات فارسی
سید سجاد علم الهدی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید محسن علوی پور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اکبر علیوردی نیا دانشگاه مازندران
آتنا غلام نیارمی همکار طرح پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نعمت الله فاضلی هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمدعلی فتح الهی دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سردار فتوحی دکترای سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران
مقصود فراستخواه آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
مهدی فرجی گروه تاریخ دانشگاه تبریز
محمد فرهادی استادیار دانشگاه رازی
علی اصغر فیروزجائیان گلوگاه دانشگاه مازندران
علی فیض اللهی استادیار عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه ایلام
معصومه قاراخانی 'گروه تعاون و رفاه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
افسانه قاسمی دکترای جامعه شناسی دانشگاه الزهرا
پروین قاسمی دانشجوی گروه انسان شناسی
هاجر قربانی دانشجوی دکترای انسان شناسی دانشگاه آلبرتا
مجتبی قلی پور پژوهشکده مطالعات راهبردی
اسحاق قیصریان گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 3697-19395، تهران، ایران
عباس کاظمی استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم
عباس کاظمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
عبدالله کریم زاده مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
سمیه کریمی پژوهشگاه علوم انسانی
محمد کریمی زارچی دکتری مدیریت و مدرس دانشگاه میبد یزد
جان اله کریمی مطهر زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران
محمدسالار کسرایی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مانی کلانی
محمد امین کنعانی عضو هیئت علمی
عمران گاراژیان استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه نیشابور
فرزانه گشتاسب دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی
فاطمه گلابی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
. گنجی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، تهران، ایران
سمیه لبافی استادیار ایرانداک
ناهید مؤید حکمت دانشیار پژوهشکده مطالعات اجتماعیT
حمیدرضا محبوبی استادیار فلسفه، گروه فلسفه، حکمت و منطق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حسین محمد زاده استادیار دانشگاه پیام نور
انور محمدی دانشگاه کردستان
سید بیوک محمدی استاد تمام
نریمان محمدی
یعقوب محمدی فر استاد تمام گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
محمد مرتضایی دانشیار پژوهشکده باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث‌ فرهنگی و گردشگری
ابوالفضل مرشدی هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
ژیلا مشیری مدیر گروه اسطوره و آیین پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
حسین مصباحیان گروه فلسفه دانشگاه تهران
زهرا معاون دانشگاه شیراز
شروین مقیمی استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علیرضا ملایی توانی پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.
الهام ملک زاده دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علیرضا منجمی پژوهشگاه علوم انسانی
مصطفی مهرآیین استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، ایران
سید محمدتقی موحد ابطحی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
میثم مولوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
آیت الله میرزایی گروه آموزشی
ابراهیم میرزایی دانشگاه پیام نور
حسین میرزایی دانشگاه تهران
امیرهوشنگ میرکوشش استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان واحد شاهرود
سپیده میرمجیدی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیدجواد میری دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
احمد نادری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
فرشید نادری گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
عبدالامیر نبوی گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
سید محمود نجاتی حسینی مدیر بخش جامعه شناسی دین موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
محمد نجاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیروس نصراله زاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
بهاره نصیری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عباس نعیمی دکترای جامعه شناسی
مختار نوری پژوهشکده مطالعات راهبردی
هدایت نیکخواه دانشگاه هرمزگان
مریم السادات هاشمی فشارکی کارشناس پژوهشی/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جعفر هزارجریبی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
مسیحا والا دکترا
هادی وکیلی دانشیار فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی