جامعه پژوهی فرهنگی

 

نام داور سمت / سازمان
حمیدرضا Afshar دانشیار دانشگاه هنر تهران
محمدعلی ابوترابی پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی
سیده زهرا اجاق پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد امیر احمدزاده استادیار- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ابراهیم اخلاصی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا اسکندریان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
منصوره اعظم آزاده دانشگاه الزهرا
سیدعلیرضا افشانی دانشگاه یزد
نادر افقی علوم اجتماعی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه گیلان-رشت-ایران
نرگس اکبرپور پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهدی امیدی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
بهادر باقری عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران
مسلم باقری استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه شیراز
علی بالی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران
آمنه بختیاری پژوهشگر گروه پژوهشی مطالعات زنان
اشرف بروجردی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سمیه پور احسان گروه روانشاسی دانشگاه شهید باهنر
قاسم پورحسن دانشگاه علامه طباطبائی
سمیه توحیدلو عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی
مجتبی جهانگردی دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم حاجیانی وزارت علوم
حسین حجت پناه دانشگاه علوم و تحقیقات، ایران، تهران
سید قاسم حسنی دانشگاه مازندران
عبدالرحمن حسنی‌فر استادیار گروه تاریخ سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیدرضا حسینی پژوهشگاه علوم انسانی
شکوه السادات حسینی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کتایون حمیدی زاده عضو هیات علمی، گروه آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان مرکزی
زهرا حیاتی استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آرش حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران، گروه مطالعات فرهنگی.
عباس خلجی دانشگاه تهران
علی خورسندی دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه خوشنویسان دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی
حمیدرضا دالوند پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نرگس ذاکر جعفری دانشیار گروه موسیقی دانشگاه گیلان
مجید رادفر دانشیار پایه 17 دانشگاه آزاد
نادر رازقی
اعظم راودراد عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
جبار رحمانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
معصومه رشاد دانشگاه آزاد
احمد رضایی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
زهرا رضایی نسب گروه علوم اجتماعی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ایلام، ایران
سعید رومانی دکترای مطالعات برنامه درسی
سعید زاویه دانشگاه هنر تهران
منصور ساعی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
حمید سجادی پژوهشگاه علوم انسانی
خدیجه سفیری استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء
خسرو سینا گروه هنر،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
مالک شجاعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رحمان شریف زاده استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهش و اخلاق و حقوق اطلاعات
مریم شریف نسب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اسماعیل شریفی استادیار،گروه علوم اجتماعی،داشنکده علوم انسانی، دانشگاه ایت الله بروجردی
مهری شمس قهفرخی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
الهه شمس نجف آبادی دکترای پژوهش هنر
سلمان صادقی زاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حسین صافی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کورش صالحی
اسماعیل عالی زاد عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
حجت اله عباسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
خیام عباسی گروه جامعه شناسی - دانشکده علوم اجتماعی - دانشگاه آزاد شوشتر
علی اصغر عباسی اسفجیر دانشیار، گروه علوم اجتماعی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
عادل عبداللهی
سید محسن علوی پور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اکبر علیوردی نیا دانشگاه مازندران
آتنا غلام نیارمی همکار طرح پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نعمت الله فاضلی هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمدعلی فتح اللهی دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سردار فتوحی دکترای سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران
مقصود فراستخواه آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
مهدی فرجی گروه تاریخ دانشگاه تبریز
محمد فرهادی استادیار دانشگاه رازی
علی اصغر فیروزجائیان گلوگاه دانشگاه مازندران
معصومه قاراخانی 'گروه تعاون و رفاه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
پروین قاسمی دانشجوی گروه انسان شناسی
اسحاق قیصریان گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 3697-19395، تهران، ایران
عباس کاظمی استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم
عباس کاظمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
سمیه کریمی پژوهشگاه علوم انسانی
محمد کریمی زارچی دکتری مدیریت و مدرس دانشگاه میبد یزد
جان اله کریمی مطهر زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران
محمدسالار کسرایی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مانی کلانی
فاطمه گلابی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
سمیه لبافی استادیار ایرانداک
حسین محمد زاده استادیار دانشگاه پیام نور
انور محمدی دانشگاه کردستان
نریمان محمدی
یعقوب محمدی فر استاد تمام گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان
محمد مرتضایی دانشیار پژوهشکده باستان‌شناسی، پژوهشگاه میراث‌ فرهنگی و گردشگری
ژیلا مشیری مدیر گروه اسطوره و آیین پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
حسین مصباحیان گروه فلسفه دانشگاه تهران
زهرا معاون دانشگاه شیراز
علیرضا ملایی توانی پژوهشکده تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.
علیرضا منجمی پژوهشگاه علوم انسانی
مصطفی مهرآیین استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، ایران
میثم مولوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
آیت الله میرزایی گروه آموزشی
ابراهیم میرزایی دانشگاه پیام نور
حسین میرزایی دانشگاه تهران
سیدجواد میری دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
احمد نادری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
فرشید نادری گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
عبدالامیر نبوی
محمد نجاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
بهاره نصیری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
هدایت نیکخواه دانشگاه هرمزگان
جعفر هزارجریبی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
مسیحا والا دکترا