کلیدواژه‌ها = هم‌خانگی
هم‌خانگی؛ پیدایش شکل‌های جدید خانواده در تهران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 43-77

تقی آزاد ارمکی؛ محمدحسین شریفی‌ساعی؛ مریم ایثاری؛ سحر طالبی


سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-34

تقی آزاد‌ارمکی؛ محمدحسین شریفی ساعی؛ مریم ایثاری؛ سحر طالبی