جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران

2 استادیار گروه هنرهای نمایشی دانشگاه هنر تهران

چکیده

این مطالعه تلاشی است برای ارائه شیوه‌ای کارکردی در خوانش فیلم‌های سینمایی تا نشان دهد چگونه با استناد به نظریات جامعه‌شناسی می‌توان دنیای فیلم را مورد واکاوی قرارداد. به همین منظور فیلم ««لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند»» برای تحلیل عملی انتخاب شد. با بررسی آرای اندیشمندان مختلف در بحث تئوری‌های رفتار جمعی، نظریه «فشار ساختاری» نیل اسملسر به‌عنوان الگوی اصلی مطالعه انتخاب و ضمن تطبیق حوادث فیلم با مراحل شش‌گانه پیدایش جنبش‌های اجتماعی، مشخص شد که مراحل مختلف تکوین داستان فیلم با آرای اسملسر مطابقت دارد. با توجه به یافته‌های این مطالعه، می‌توان پیشنهاد کرد که در تحلیل فیلم‌ها با مضامین اجتماعی و نیز نگارش فیلم‌نامه‌های این حوزه از سینمای داستانی، از نظریه‌های تحلیل اجتماعی به‌عنوان الگوی عملی استفاده شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Function Sociological Theories in Analyzing the Film Case study analysis of the film "Turtles Can Fly"

نویسندگان [English]

  • Khosro sina 1
  • hamidreza afshar 2

چکیده [English]

The current study is an attempt to provide a functional approach to reading the films to show how the film can be analyzed according to sociological theories. For this purpose, the film "Turtles Can Fly" was chosen for practical analysis. By examining various ideas proposed by various scholars regarding the theory of collective behavior, the Neil Smelser’s theory of "structural pressure" was chosen as the main model of the study. Through matching the film events with the six-stage emergence of social movements, it became clear that different developmental stages of the film story correspond with Smelser’s ideas. Based on the findings of this study, it can be suggested that in analyzing movies with social themes, as well as writing screenplays in the field of cinema, theories of social analysis be utilized as a practical model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social movements
  • Sociology
  • Smelser
  • art
  • Cinema
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا (1388). جامعه‌شناسی توسعه. تهران: کیهان.
دوناتلا، دلاپورتا؛ ماریو، دیانی (1390). مقدمه‌ای بر جنبش‌های جدید اجتماعی. ترجمه محمدعلی دل‌فروز. تهران: کویر.
رجبی، مهدی (1386). تاریخ دموکراسی در اروپا. تهران: دنیای نو.
زاهد، زاهدانی و سید، سعید (1377). نظریه‌ای ترکیبی در مورد جنبش‌های اجتماعی. فرهنگ، 28- 27،
ساروخانی، باقر (1370). دائرة‌المعارف علوم اجتماعی. تهران:‌ کیهان.
گیدنز، آنتونی (1376). جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نی، چاپ سیزدهم.
لهسایی زاده، عبدالعلی (1383). جامعه‌شناسی توسعه کار عملی. تهران: دانشگاه پیام نور، چاپ سوم.
مشیر زاده، حمیرا (1381). درآمدی نظری بر جنبش‌های اجتماعی. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
نیرومند، پوراندخت و مسجدیان، سهراب (1384). مدیریت آموزشی. تهران، پیک مروا، چاپ اول، ص 87.
ووگلر، کریستوفر (1390). ساختار اسطوره‌ای در داستان و فیلم‌نامه. ترجمه عباس اکبری. تهران: نیلوفر
یان، کرایب (1386). نظریه اجتماعی کلاسیک: مقدمه‌ای بر اندیشه مارکس، وبر، دورکیم، زیمل. مترجم: شهناز مسمی پرست. تهران: آگه.
 
Blumer, Herbert (1969). Symbolic Interactionism:Perspective and Method. New Jersey: Prentice-Hall.
Davies, James C (1962). Toward A Theory Of Revolution:American Sociological Review, 27(1), Feb. pp. 5-19.
Gamson, William (1968). Power and Discontent:Homewood, Illinois: Dorsey Press. 208 pp.
Giddens, Anthony (1984). The Constitution of Society: Cambridge, Polity Press
Melucci, Alberto (1985). The Symbolic Challenge of Contemporary Movements: Social Research, 52(4), 789–816.
Scott, Alan (1990). Ideology and the New Social Movements: London, Unwin Hyman.
Smelser, Neil J (1995). Problematics of Sociology: The Georg Simmel Lectures, University of California Press - 138 pp.
Smelser, Nil J (1962). Theory of Collective Behaviour: London, Routledged Kegan Paul - 384 pp.
Smith Anthony D (2010). The Concept of Social Change: Routledge Revivals: A Critique of the Functionalist Theory of Social Change. Routledge - 212 pp.
Sullivan, T.J. Thompson, K.S (1986). Collective Behaviour and Social Change. in Sociology: Concepts, Issues and Applications, Chapter 12. MacMillan, New York.
Thompson, Kenneth (2004). Readings from Emile Durkheim: London, Routledge - 192 pp.
Touraine, Alain (1978). The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements, Cambridge: Cambridge University Press - 381 pp.
Wilson, John (1973). Introduction to social movements: Basic Books - 369 pages