سازه‌انگاری معرفتی و برساخت گرایی اجتماعی

نویسندگان

1 دانشجوی مهندسی مکانیک و فلسفه علم

2 هیئت علمی فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

«سازه انگاری معرفتی» و «برساخت‌گرایی اجتماعی» در زبان انگلیسی اگرچه از نظر لغوی به هم نزدیک‌اند؛ اما هر کدام مکتبی جداگانه محسوب می‌شوند که اولی نظریه‌ای تأثیر‌گذار در معرفت‌شناسی و دیگری نظریه‌ای جامعه‌شناسانه در مورد معرفت است. در این نوشتار پس از معرفی مفاهیم اصلی هر مکتب و صورت‌بندی درجات متفاوت از هر یک، به نقش تفکرات غالب بر هر مکتب در تحلیل موضوعاتی همچون تئوری‌های آموزشی، تبعیض‌های اجتماعی، مفهوم پناهجو و حتی فلسفة علم پرداخته شده است و در اامه اهمیت کتاب «برساخت‌گرایی واقعیت» مورد بحث قرار گرفته است. در انتها، این نظریه‌ها از منظر‌های گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند و نقاط ضعف و قدرت هر یک بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructivist Epistemology and Social Constructionism

نویسندگان [English]

  • Navid Usefian 1
  • Mir Saeed Moosavi Karimi 2
1 Undergraduate Student of Mechanical Engineering and Philosophy at Sanati Sharif University
2  Faculty Member at Sanati Sharif University
چکیده [English]

Although having similar English equivalents, social constructionism and epistemological constructivism are different schools of thought; the first one is an effective theory in epistemology, and the other one is a sociological theory about cognition. The first part of the article introduces the main concepts of each school of thought and their formulation, and then the roles of dominant thoughts for each of them, the analysis of other subject topics such as educational theories, social discrimination, the concept of refugee and even the philosophy of science and the importance of the book “the Reality of Constructionism” are discussed. At the end, these theories are examined from different points of views and the weak points and strong points of each of them are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Constructionism
  • Epistemological Constructivism
  • Epistemology