جامعه پژوهی فرهنگی

نویسندگان

1 دکترای جامعه‌شناسی و استاد‌یار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به بررسی محتوا و ویژگی‌های اصلی گفتمان چپ در متون گروه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی اولیه، مثل اجتماعیون عامیون و حزب دمکرات ایران در انقلاب مشروطه، می‌پردازد تا مشخص شود عناصر اصلی مورد تأکید در این گفتمان چه چیزهایی هستند. مقاله حاضر رویکردی را پیشنهاد می‌کند که طبق آن توجه به تعامل عناصر درونی و بیرونی، به ویژه ادغام و ترکیب آن‌ها، جهت فهم جامعه ایران اساسی تلقی می‌شود. طبق این رویکرد برای شناخت جامعه ایران لازم است به تعامل عناصر درونی و بیرونی در سطح جوامع تأثیرپذیری همچون ایران توجه شود. برای فهم گفتمان چپ اولیه از این رویکرد استفاده شده است. با استنتاج از این رویکرد، می‌توان گفت به احتمال زیاد گفتمان چپ اولیه ترکیبی از عناصر درونی و بیرونی (ایرانی و جهانی) است. گفتمان چپ اساساً از خارج وارد ایران شد و کالایی وارداتی محسوب می‌شود، اما این اندیشه و گفتمان پس از ورود به ایران در تعامل با عناصر محلی و ایرانی قرار ‌گرفته و به صورت پدیده‌ای تحول‌یافته و دورگه در ایران ظاهر شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Left Discourse in Iran: Global Ideas in Iranian Context

نویسندگان [English]

  • Alireza Tajdari 1
  • Hasan Saraie 2

1 Assistant Professor at Institute for Humanities and Cultural Studies

2 Professor at Allameh Tabatabaii University

چکیده [English]

The purpose of this article is to identify main characteristics of left discourse in texts of socialist and Marxist groups in Iran. Present article suggests a theoretical approach in which interactions between internal and external elements, such as articulation of global and Iranian elements, are considered crucial to understand Iranian society. This approach has been used to understand left discourse in Iran. Socialist ideas mainly came to Iran from Russia by political or revolutionary parties. These ideas were absorbed by Iran society and articulated with local elements. Finally, a hybrid left discourse developed in Iran that was articulated from both global socialist ideas and Iranian elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Left discourse
  • Iran
  • Hybridization