دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 1-181 
تأثیر استفاده از رسانه‌ها بر احساس جوانان نسبت به حیات اجتماعی

صفحه 73-105

غلامرضا خوش‌فر؛ سید‌محمود عقیلی؛ مجید دنکو؛ مجید الیاسی


ویژگی‌های دانشگاه تمدن‌ساز

صفحه 105-122

سید ابوتراب سیاه‌پوش