جامعه پژوهی فرهنگی
گفتمان چپ اولیه در ایران: اندیشه‌های جهانی در بستر ایرانی

علیرضا تاجداری؛ حسن سرایی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1389، صفحه 7-23

چکیده
  این مقاله به بررسی محتوا و ویژگی‌های اصلی گفتمان چپ در متون گروه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی اولیه، مثل اجتماعیون عامیون و حزب دمکرات ایران در انقلاب مشروطه، می‌پردازد تا مشخص شود عناصر اصلی مورد تأکید در این گفتمان چه چیزهایی هستند. مقاله حاضر رویکردی را پیشنهاد می‌کند که طبق آن توجه به تعامل عناصر درونی و بیرونی، به ویژه ادغام ...  بیشتر

منزلت «قانون» و «نظم» در نظریه‌های علوم اجتماعی و مدیریت و پیشینة آن در ادارة امور ایران عصر قاجار

حمید تنکابنی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1389، صفحه 35-66

چکیده
  نظم و قاعده ورزی - به مثابه یکی از ارکان امور مدیریت و سازمان - در اساس مولود و محصول «قانون» به عنوان، مهم‌ترین محک سنجش امور و پدیده‌های جاری جوامع، و قانون باوری است. در جوامع اروپایی، وجود قوانین و رویه‌های حقوقی، حتی در دوره‌‌های تاریخی حاکمیت سلطنت مطلقه، موجد پدید آمدن و غلبة روح قانون‌مداری در اکثر جنبه‌‌های حیات زندگی ...  بیشتر

بررسی کاربرد آموزش غیر رسمی در آموزش شهروندی (مطالعه موردی: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران)

نازیلا خطیب‌زنجانی؛ مهران فرج‌اللهی؛ محمد‌رضا سرمدی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1389، صفحه 45-71

چکیده
  آموزش غیررسمی به عنوان راهکاری موثر قادر است همتی مضاعف در راه رسیدن به آموزش شهروندی باشد. این تحقیق با هدف بررسی کاربرد آموزش غیررسمی در آموزش شهروندی و تأثیر آن بر ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران سال 1389 انجام گرفته است. این پژوهش یک تحقیق کاربردی-توسعه‌ای از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس ...  بیشتر

تأثیر استفاده از رسانه‌ها بر احساس جوانان نسبت به حیات اجتماعی

غلامرضا خوش‌فر؛ سید‌محمود عقیلی؛ مجید دنکو؛ مجید الیاسی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1389، صفحه 73-105

چکیده
  این تحقیق به ارزیابی نقش رسانه‌ها در تکوین و تغییر احساسات جوانان نسبت به حیات اجتماعی می‌پردازد. به این معنا که نوع و میزان استفاده از رسانه‌ها تا چه اندازه بر احساسات جوانان درباره دنیای پیرامونشان وجهانی که در آن زندگی می‌کنند نقش دارند. هدف اصلی تحقیق، شناخت نقش رسانه‌ها در تغییرات احساسات جوانان نسبت به حیات اجتماعی می‌باشد. ...  بیشتر

ویژگی‌های دانشگاه تمدن‌ساز

سید ابوتراب سیاه‌پوش

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1389، صفحه 105-122

چکیده
  در منابع گوناگون، واژة تمدن یا شهر آیینی را، آراسته شدن به آداب و ادب مردم جامعة با فرهنگ تعریف کرده‌اند. دانشگاه به عنوان مکانی فراگیر برای تفکر و تعقل، وظیفه و نقش تعامل با کل جامعه را به لحاظ فرهنگی و تعلیم و تربیت عهده‌دار است. اکنون در دنیا از این مکان به عنوان «شهر خرد» یاد کرده‌اند؛ و لذا اگر جایی برای آن در ضروریات تأسیس تمدنی، ...  بیشتر

باز تعریف هویت دوگانه ارامنه ایرانی در بستر جهانی شدن: مطالعه ارامنه محله وحیدیه تهران

سید احمد عسکری؛ سعیده زاد قناری؛ علی قاسمی اردهانی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1389، صفحه 123-157

چکیده
  در این مقاله سعی شده تا جایگاه هویتی ارامنه ایرانی به عنوان اقلیتی که از دو ساحت متمایز هویتی یعنی «فضای هویتی ملی» و «فضای هویتی قومی و مذهبی» بهره‌‌مند است، در فرآیند جهانی شدن مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه فرض بر این بوده است که ارمنیان به واسطه تعلقات ملی که آنان‌‌ را به مثابه «ایرانیان ارمنی» به تصویر می‌‌کشد و نیز تعلقات ...  بیشتر

ایدئولوژیک شدن علم؛ پیامدها و آسیب‌ها

امیر قدسی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1389، صفحه 159-182

چکیده
  زندگی مدرن دارای مبانی متافیزیکی مهمی برای خود است که این مبانی ابعاد مختلف حیات دنیوی بشر مدرن را مدیریت میکنند. اهمیت مبانی مذکور در آن است که آنها نحوه نگرش انسان جدید به کل نظام هستی، اعم از خدا، خودش و جهان، را تعیین کرده و لذا با محوریت انسان همه حقایق را فهم و تفسیر میکنند. نتیجه محوریت انسان و سپس معطوف شدن همه توجه به تأمین نیازهای ...  بیشتر