باز تعریف هویت دوگانه ارامنه ایرانی در بستر جهانی شدن: مطالعه ارامنه محله وحیدیه تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران و سردبیر ماهنامه تخصصی چیلان انجمن تولید کنندگان فولاد ایران

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران و هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور

چکیده

در این مقاله سعی شده تا جایگاه هویتی ارامنه ایرانی به عنوان اقلیتی که از دو ساحت متمایز هویتی یعنی «فضای هویتی ملی» و «فضای هویتی قومی و مذهبی» بهره‌‌مند است، در فرآیند جهانی شدن مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه فرض بر این بوده است که ارمنیان به واسطه تعلقات ملی که آنان‌‌ را به مثابه «ایرانیان ارمنی» به تصویر می‌‌کشد و نیز تعلقات مذهبی که آنان را در پیوند با جامعه جهانی مسیحیان قرار می‌‌دهد، می‌توانند بستری مناسب برای طرح نقش عناصر هویتی متکثر محلی و جهانی باشند.
نتایج نشان می‌‌دهد ارامنه‌ ایران طی روند جهانی شدن در ذیل اینکه هویت ایرانی خود را بر هویت قومیشان مقدم می‌‌دانند، علاوه بر اینکه در فضای واقعی می‌‌کوشند تا هویت قومی- مذهبی خود را حفظ و برجسته نمایند، از قابلیت‌‌های فضای مجازی نیز در جهت باز تعریف هویت خاص ارمنی خود بهره می‌‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redefinition the Dual Identity of Iranian Armenians in Context of Globalization Study of Armenians in Tehran Neighborhood Vahidiyeh

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ahmad Askari 1
  • Saedeh Zadqanad 2
  • Ali Ghasemi Ardahaee 3
1 Sayyed Ahmad Askari: MA in Media and Cultural Studies, University of Tehran and editor of chilan, Iran Steel manufactures Association's Professional Magazine
2 Saedeh Zadqanad: Responsible Author- MA in Media and Cultural Studies, University of Tehran
3 Ali Ghasemi Ardahaee: PhD Student of Demography, University of Tehran and Scientific member of Payame Noor University
چکیده [English]

In this paper tries to study the place of Iranian Armenians identity as a minority of two different identity trends; "national identity environment " and " religious and ethnic identity environment through the process of globalization. In this case it has been assumed that the Armenians due to national affiliations as the "Armenian Iranians" and religious affiliations that link them to the Christians Global community can be appropriated to bring up the role of diverse elements of local and global identity.
The results show that the Iranian Armenians prior to keep their Iranian nationality first then ethnic identity in the globalization process, besides they are trying to maintain and highlight their religious and ethnic identity in the real world, and redefine specific identity of the Armenian through capabilities of virtual environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • identity
  • Culture
  • National Identity
  • Ethnic identity
  • Armenians