جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

امروزه فرار دختران از خانه و مسائل و مشکلات همراه آن از جملة مهم‌ترین مسائل اجتماعی است که بسیاری از کشورها با آن دست به گریبان هستند. آمارها عموماً از بحرانی‌شدن این مسئله، به‌ویژه در ایران، حکایت دارد. این مقاله، که برگرفته از طرحی پژوهشی است، به بررسی وضعیت خانوادگی دختران فراری، به‌مثابۀ گروهی آسیب‌پذیر در جامعه، می‌پردازد. روش تحقیق در این بررسی توصیفی ـ تبیینی است و در گردآوری اطلاعات از شیوه‌هایی چون مراجعه به اسناد و مدارک، پرسش‌نامه، و همچنین مصاحبه در زندان اوین و مراکز بهزیستی استفاده شده است. هدف از این بررسی آن است که، با تکیه بر نظریه‌های موجود جامعه‌شناسی، به بررسی شرایط خانوادگی و عوامل تأثیرگذار در وقوع فرار و به تَبَعِ آن ایجاد بزه‌کاری در میان دختران نوجوان و جوان شهر تهران بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of Family Status of Home-runaway Girls in Tehran City (through Adopting Social Conflict Theory and Subculture)

نویسنده [English]

  • Fariba Zamani

چکیده [English]

Today, the escape of girlsfrom home and its consequences is one themounting social concerns in lots of countries. The general statistics reveal that the issue is reaching crisis point, particularly in Iran. The present paper, which is part of a research project, explores the roleof families ingirls’ home-runaways, as a vulnerable group of the society. The adopted research method is descriptive-exploratory. In collecting data, instruments like documents and reports, questionnaires and interviews—conducted in Evin prison and rehabilitation centers—were employed. Relying on available sociological theories, the present research aims to investigate the family statuses and other factors effective in girls’ home-runaways, and subsequent delinquency of teenage and young girls in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Home-runaway
  • Family status
  • Pathology
  • Social deviance
  • Social Conflict
  • Subculture