جامعه پژوهی فرهنگی
1. فرهنگ نقد و گفت‌وگوی صاحب‌نظران علوم انسانی ایران در مطبوعات تحلیل نقدها و گفت‌وگوهای انتقادی منتشره در مطبوعات تخصصی علوم انسانی از سال 1385 تا 1391

علی انتظاری؛ عاطفه آقایی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 1-32

چکیده
  هدف از این پژوهش بیان ویژگی‌های فرهنگ نقد و گفت‌وگو میان صاحب‌نظران علوم انسانی ایران است. این تحقیق از نوع تحقیقات کمی، توصیفی، و تفسیری است و در آن از روش اسنادی و تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده ‌است. جمعیت آماری این پژوهش کلیۀ نقدها، گفت‌وگوها، نامه‌ها، و جوابیه‌های انتقادی منتشرشده در نشریات تخصصی علوم انسانی از سال 1385 تا 1391 ...  بیشتر

2. آسیب‌شناسی وضعیت خانوادگی دختران فراری در شهر تهران (با رویکردی به نظریة تعارض‌ فرهنگی و خرده‌فرهنگ)

فریبا زمانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 33-58

چکیده
  امروزه فرار دختران از خانه و مسائل و مشکلات همراه آن از جملة مهم‌ترین مسائل اجتماعی است که بسیاری از کشورها با آن دست به گریبان هستند. آمارها عموماً از بحرانی‌شدن این مسئله، به‌ویژه در ایران، حکایت دارد. این مقاله، که برگرفته از طرحی پژوهشی است، به بررسی وضعیت خانوادگی دختران فراری، به‌مثابۀ گروهی آسیب‌پذیر در جامعه، می‌پردازد. ...  بیشتر

3. بررسی جامعه‌شناختی سبک زندگی در سینمای ایران پس از انقلاب (فیلم‎های اجتماعی پرفروش دهۀ 1380)

الهام کرمی؛ باقر ساروخانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 59-86

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تصویری است که سینما، به‌مثابۀ رسانه، از فرهنگ، ارزش‎ها و هنجارهای اجتماعی، و به‌طور کلی سبک زندگی به مخاطبان خود ارائه می‎دهد. به همین منظور تعداد سی فیلم سینمایی، از فیلم‏های اکران‌شده در دهۀ 1380، با درنظرگرفتن دو ملاک «ژانر اجتماعی ثبت‌شده در وزارت ارشاد» و «پرفروش‌بودن» (میزان استقبال ...  بیشتر

4. مطالعۀ عوامل فرهنگی مرتبط با نگرش نسبت به سقط جنین (مطالعۀ موردی: جوانان 18 تا 29 سالۀ شهر شیراز)

مجید موحد؛ سها عظمت؛ زهرا معاون

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 87-111

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل فرهنگی مرتبط با نگرش نسبت به سقط ‌جنین است و جامعۀ آماری آن ‌را 600 نفر از جوانان 18 تا 29 سالۀ شهر شیراز، که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، تشکیل می‌دهند و اطلاعات آن با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. این مطالعه در کل دارای هشت فرضیه بوده که از میان آن‌ها دو فرضیه رد شده است. از بین متغیرهای ...  بیشتر

5. تحلیلی بر تأثیرات متقابل هویت فرهنگی و تغییرات جامعه

مهرداد نورائی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 113-121

چکیده
  فرهنگ، به سبب پویایی ذاتی، جوهر و اساس تجربیات تازه‌‌ای است که آرام‌آرام در حافظۀ جمعی نقش می‌‌بندد و تغییر آن به نحوی است که پدید‌آمدن هر ذهنیت جدید به معنی فراموش‌کردن پیشینۀ آن نیست. این ویژگیْ از فرهنگ مجموعه‌‌ای می‌‌سازد که، در گذر از گذشته به سوی آینده، پیوسته به غنای آن افزوده می‌‌شود و ریشۀ سرزمین عمیق‌‌تری به دست ...  بیشتر

6. بررسی عوامل مؤثر بر میزان تقدیرگرایی زنان

محسن نیازی؛ الهام شفائی‌مقدم

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 123-147

چکیده
  امروزه تقدیرگرایی، از نظر صاحب‌‌نظران علوم اجتماعی، به‌مثابۀ نوعی باور و اعتقاد فرهنگی و از موانع فرهنگی ـ اجتماعی توسعه به شمار می‌رود و بررسی این مفهوم در مورد زنان، که نیمی از جامعه را در بر می‌‌گیرند، از اهمیتی خاص برخوردار است. هدف این مقاله بررسی میزان تقدیرگرایی زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعۀ آماری تحقیق، زنان ...  بیشتر