جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، پژوهشگر

2 استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تصویری است که سینما، به‌مثابۀ رسانه، از فرهنگ، ارزش‎ها و هنجارهای اجتماعی، و به‌طور کلی سبک زندگی به مخاطبان خود ارائه می‎دهد. به همین منظور تعداد سی فیلم سینمایی، از فیلم‏های اکران‌شده در دهۀ 1380، با درنظرگرفتن دو ملاک «ژانر اجتماعی ثبت‌شده در وزارت ارشاد» و «پرفروش‌بودن» (میزان استقبال مخاطبین) انتخاب و بررسی شدند. چهارچوب نظری «سبک زندگی» تلفیقی از نظریۀ شریعتی و رشاد انتخاب شده است که سه نوع سبک زندگی «سنتی و متجمد»، «اروپایی‎مآب و متجدد»، و «دینی و مجدد» را برای جامعه ایران در نظر گرفته‏اند. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که در فیلم‎های بررسی‌شده مؤلفه‎های سبک زندگی «اروپایی‏مآب و متجدد» بیش‌ترین میزان ترویج و تبلیغ را نسبت به دو نوع دیگر سبک زندگی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A SociologicalStudy ofLifestylein the Iran's Moviesafter the IslamicRevolution (Bestseller Social Movies of the 1380s)

نویسندگان [English]

  • Elham Karami 1
  • Bagher Saroukhani 2

چکیده [English]

The main purpose of the present research is to study the imageprojected by the movies, as a mass medium, in terms ofculture, values, social norms,and life style in general, to the audience. To that aim, thirty movies out of the screened movies in the 1380s were selected and taken into consideration. In analyzing the movies, two criteria of “social genre”,as registered by the Ministry of Culture and Islamic Guidance, and “being a bestseller” (having the largest audience) were taken into consideration. The theoretical framework for analyzing the movies’ lifestyle has been a combination of Shariatitheory and that of Rashad, in which three types of lifestyles, namely, Traditional and Dogmatic", "European and Modern", and "Religious and Innovative" have been proposed for the Iranian society.The findings of the research reveal that in the investigated movies of the 1380s the criterion of "European and modern" lifestyle has been broadcast and publicized more widely than the two other lifestyles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Movies
  • lifestyle
  • religiosity
  • body management
  • Leisure