زندگی در مناطق مرزی: مطالعه پدیدار‌شناختی مرزنشینان شهر نوسود

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی علامه طباطبایی

چکیده

مرزها به عنوان زمینه­­هایی برای کنش­های انسانی، زندگی روزمره مردمان مناطق مرزی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و تجربیات ویژه­ای را در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای مردمان ساکن در این مناطق رقم زده­اند. ادراک مفهوم مرز برای مردمان منطقه مرزی همراه با درگیری با چنین وضعیت­هایی است و با توجه به این نوع تجربیات است که ادراک آن­ها از زندگی شکل می­گیرد. هدف این پژوهش این است تا با استفاده از پارادایم تحقیق پدیدارشناسی تفسیری به بررسی معانی و ادراکات مردمان شهر  نوسود از زندگی در منطقه مرزی پرداخته و چگونگی زندگی مرزنشینی را در بیناذهنیت­های آن­ها بررسی کند. واحدهای نمونه در این پژوهش با استفاده از نمونه­گیری هدفمند انتخاب شده­اند که پس از انتخاب 33 مصاحبه شونده، حجم نمونه به اشباع رسید. تکنیک گردآوری داده­ها در این پژوهش، مصاحبه­های عمیق-ساختارنیافته، مشاهده مشارکتی و یادداشت­های میدانی بوده­اند. در نهایت با استفاده از روش تحلیل داده­ها بر مبنای طرح ون­مانن، شش تم اصلی برای بیان تجارب زیسته مردمان منطقه مرزی شهر نوسود و نحوه معنایابی آنها، از داده­ها بیرون کشیده شدند. تم­های اصلی در این پژوهش شامل: «در مرکز سیکل دلهره و اضطراب­بودن(به­واسطه شرایط اضطراب­زا احاطه­شدن)»، «کنترل نداشتن بر اوضاع و احساس سردرگمی»، «از مرکز توجهات دور بودن(احساس فراموش­شدگی)»،«درگیر بودن با نگرش­های عمومی»،«استراتژی­های سازگاری»، «تلاش برای فهم عوامل اثر­گذار» می­شوند.به طور کلی، یافته­های این پژوهش بیانگر این­ است که تجربه زندگی مرزنشینی برای شرکت کنندگان در این پژوهش، از تفاوت­های فرهنگی و زبانی که چالش­ها، مشکلات و نگرانی­ها را تشدید می­کنند، الهام می­گیرد. وارد شدن این عناصر در گستره معانی پاسخ­گویان موجب می‌شوند تا مشکلات و نگرانی­ها این امکان را پیدا کنند که در موقعیتی دیگر مطرح ‌شوند. پاسخ­گویان در تلاش برای فهم مشکلات و سختی­های زندگی­شان معنای جدیدی  به آن­ها می­دهند و از این طریق روابطی را بین خود و دیگران شکل می‌دهند که در نهایت مرزهای هویت قومی آن­ها را بازنمایی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Living in the borderlands: a phenomenological study of nowsudcityborderers

نویسندگان [English]

  • mohammad saeed zokaee 1
  • aram noori 2
چکیده [English]

Borders, as a background for human actions, affect the people's life in their proximity. Borders impose a certain kind of an experience in the economic, cultural, social and political aspects of residents' life.it is under these situations that Impression of "The Border" for these people, begins to form, and the perception of "The Life of borderer" constitutes.The goal of this survey_ which take place in Hermeneutic phenomenological paradigm _is comprehending of Paveh people perceptions of living in a frontier's vicinity and their inter-subjective meaning of this phenomenon.The sample for this survey has been chosen by purposive sampling and came to theoretical saturation by the 33rd responder. The technique of data gathering was Unstructured in-depth interview And finally by using van mahnen's method for analyzing data, we extracted nine general themes about the lived-experience of Paveh people in borderline proximity and their sense-making of this experience. These themes are; "being in center of anxiety (because of anxious situations)", "confusing feeling", "unstableness and unexpectedness"," being far away from center of attention (oblivion feelings)", "positive aspects", "adjustment strategies", "effort to find affecting causes" and " being concern for future". Generally, finding of this research state that the experience of frontiersman living for sample group in this research derive from culture and language deferences that intense challenges,problems and trobels.the inters this elements into range of responders meanings put on the problems and troblesin another situation. The responders train to recognize the problems and there life problems and make new meaning and by this, make conection between themselves and others that finally discover the border of there ethnic identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border
  • borderer
  • space
  • interpretative phenomenology
  • purposive sampling
  • Unstructured in-depth interview
 
منابع
فارسی
ابراهیم زاده، عیسی و همکارانش(1391) تحلیل فضایی نابرابری های منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی ایران،
تقوایی، مسعود و همکارانش(1390) تحلیل نابرابری های توسعه ناحیه ای در ایران، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 78، صص 168-153.
زیاری، کرامت الله و همکارانش(1388) چالش های ژئوپلیتیکی توسعه نامتوازن نواحی ایران در مقطع زمانی 1385-1375، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال ششم، شماره اول، صص 207-181.
شایان، حمید(1383) تنگناهای توسعه در استان های مرزی کشور، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 47، صص 80-71.
عندلیب، علیرضا و مطوف، شریف(1388) توسعه و امنیت در آمایش مناطق مرزی ایران، باغ نظر، شماره دوازده، سال ششم، صص 76-57.
قادرزاده، امید و قادری، امید(1391) مطالعه کیفی پیامدهای فرهنگی تجارت مرزی در شهرستان مریوان، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره هفتم، شماره 2، صص 154-135.
قادرزاده، امید و همکارانش(1392) تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جهان زیست خانواده، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 22، صص 84-61.
کوهن، آنتونی پُل(1389) سرشت نمادین اجتماع؛ ترجمه عبدالله گیویان.- تهران: دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
منابع لاتین
Acheampong, G.(2013): fortress Ghana? Exploring marginality and enterprising behaviour among migrants in Kumasi Zongos; journal of economics & sustainable development, Vol. 4, NO. 3
Bond, T. and Aslonen, S.(1998): new mothers̛ experience of postpartum care – a phenomenological follow-up study, journal of clinical nursing; 7: 165-174.
Goudling, C.(2005): Grounded theory, ethnography and phenomenology; european journal of marketing, v.39, No. 3.4, pp. 294-308.
Reiners, M. G.(2012): understanding the differences between husserls(descriptive) and
Van manen, M.(1990): researching the lived experience. Human science for an action sensitive pedagogy. New York: state university of new York press.