جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پایبندی به هنجارهای اخلاق اقتصادی نیم قرن اخیر در بازار بزرگ تهران

مژگان حسینی قمی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 1-22

چکیده
  با توجه به اهمیت بازار و نقش هنجارها و ارزش­ها در کنترل آن در تحقیق حاضر به بررسی برخی متغیرهای اجتماعی موثر بر هنجارهای اخلاق اقتصادی بازار پرداختیم. براین اساس از طریق پیمایش تعدادی نمونه از بازاریان تهران به صورت تصادف انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. امروزه فرد گرایی خودخواهانه و عقلانیت ابزاری در بازار تهران افزایش و در مقابل ...  بیشتر

بررسی رابطۀ جهت گیری ارزشی مُـدرن با هویت دینی و مقایسه جنسیتی آن ( مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه شهر مرودشت )

آرمان حیدری؛ عباس رمضانی باصری

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 23-45

چکیده
   در سالهای اخیر چگونگی رابطه و نسبت مدرنیته و دین از مهمترین بحث­ها  و چالش­های فکری و سیاستگذاری اندیشمندان و مدیران جامعه ایرانی بوده است. اما بیشتر این بحث­ها در سطح تحلیل­های نظری بوده و به صورت تجربی این رابطه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر، با روش پیمایشی و بر اساس نظریه­های بک فورد و گیدنز، به بررسیِ ...  بیشتر

مطالعه تعلیلی برون‌ایستادگی رسانه‌های دولتی در ایران

هادی خانیکی؛ سید محمد مهدی‌زاده؛ سبحان یحیائی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 47-79

چکیده
  این مقاله، با طرح کردن مفهوم تازه «برون‌ایستادگی» در مطالعات مخاطب‌شناسی رسانه‌ای، به دنبال آن بوده است که چرایی برون ایستادگی رسانه‌های دولتی ایران -ترک آگاهانه و پرهیز عامدانه از مصرف رسانه‌های دولتی-  را مورد مطالعه قرار دهد. این مقاله، با بهره‌گیری از روش‌شناسی تحلیل کیفی تعاملی(IQA) و با استفاده از ابزار مصاحبه‌های ...  بیشتر

رویکرد تلفیقی به فرهنگ ایران: بازخوانی اندیشه های سروش، شریعتی و رجایی

سمانه خلیلی؛ خسرو باقری؛ نعمت الله فاضلی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 81-103

چکیده
  در این مقاله با در نظر گرفتن ماهیت سه گانه فرهنگ ایران (فرهنگ ایرانی، اسلامی و غرب)  با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و بازخوانی آرای سروش، شریعتی و رجایی که به این سه وجه قائل هستند، پرداخته می شود تا در ارائه رویکرد تلفیقی متوازن به فرهنگ ایران، مورد استفاده قرار گیرند. دیدگاه شریعتی تأکید بر شناخت آگاهی بخش از اسلام و همراهی آن با ...  بیشتر

زندگی در مناطق مرزی: مطالعه پدیدار‌شناختی مرزنشینان شهر نوسود

محمد سعید ذکایی؛ آرام نوری

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 105-128

چکیده
  مرزها به عنوان زمینه­­هایی برای کنش­های انسانی، زندگی روزمره مردمان مناطق مرزی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و تجربیات ویژه­ای را در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای مردمان ساکن در این مناطق رقم زده­اند. ادراک مفهوم مرز برای مردمان منطقه مرزی همراه با درگیری با چنین وضعیت­هایی است و با توجه به این نوع تجربیات ...  بیشتر

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نحوه نگرش والدین به دوران کودکی با تاکید بر ساخت قدرت در خانواده مطالعه موردی: شهر‌ اصفهان

مرضیه مختاری؛ منصور حقیقتیان

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 129-159

چکیده
  در این تحقیق با بهره‌گیری از نظریه‌های جامعه‌شناسی بر اساس رویکرد پیش جامعه‌شناسی و مدرن عوامل اجتماعی مؤثر بر نحوه نگرش والدین به دوران کودکی در شهر اصفهان با تاکید بر ساخت قدرت در خانواده موردبررسی قرارگرفته است؛ مسئله اصلی در این تحقیق تحلیل عوامل اجتماعی است که در تشکیل و ساخت نحوه  نگرش والدین به دوران کودکی مؤثرند و همچنین ...  بیشتر