جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده

گردشگری روستایی به عنوان یک سوژه فرهنگی , مقوله­ی جدیدی است که حاصل گفتمان مدرنیته و دنیای متجدد امروزی است؛ اما مطالعه حیات اجتماعی طبیعت و روابط میان انسان و طبیعت بسیار قدیمی است و تاریخچه­ای  بیش از علم مردم­شناسی دارد، آنگونه که در طی قرون متمادی، علوم مختلفی چون جغرافیای­انسانی، بوم­شناسی فرهنگی و قوم­شناسی زیستی، از مطالعه روابط میان انسان و طبیعت نشو و نما یافته است. اگر بپذیریم یکی از مهمترین انگیزه های گردشگران روستایی استفاده از چشم اندازها و میراث طبیعی است, پرداختن به ابعاد نظری میراث طبیعی می تواند سیاستگذاران گردشگری را در تدوین برنامه ها کمک کند. زیرا همانگونه که ذکر شد  گردشگری روستایی از عمر چندانی برخوردار نیست و کمتر به ابعاد نظری آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

رویکردی انسان شناختی به: گفتمان میراث طبیعی و گردشگری روستایی

نویسنده [English]

  • MORTEZA REZVANFAR

چکیده [English]

گردشگری روستایی به عنوان یک سوژه فرهنگی , مقوله­ی جدیدی است که حاصل گفتمان مدرنیته و دنیای متجدد امروزی است؛ اما مطالعه حیات اجتماعی طبیعت و روابط میان انسان و طبیعت بسیار قدیمی است و تاریخچه­ای  بیش از علم مردم­شناسی دارد، آنگونه که در طی قرون متمادی، علوم مختلفی چون جغرافیای­انسانی، بوم­شناسی فرهنگی و قوم­شناسی زیستی، از مطالعه روابط میان انسان و طبیعت نشو و نما یافته است. اگر بپذیریم یکی از مهمترین انگیزه های گردشگران روستایی استفاده از چشم اندازها و میراث طبیعی است, پرداختن به ابعاد نظری میراث طبیعی می تواند سیاستگذاران گردشگری را در تدوین برنامه ها کمک کند. زیرا همانگونه که ذکر شد  گردشگری روستایی از عمر چندانی برخوردار نیست و کمتر به ابعاد نظری آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • انسان شناختی
  • گردشگری
  • میراث طبیعی
  • گردشگری روستایی
تراسبی، دیوید 1382. اقتصاد و فرهنگ. ترجمه کاظم فرهادی. تهران: نشر نی                         
دورکیم، امیل (1903 /1383). صور بنیانی حیات دینی. ترجمه باقر پرهام. تهران: نشر مرکز
فریزر، جیمز (1383) شاخه زرین: پژوهشی در جادو و دین. ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: نشر آگاه.
 
Anderson, B. 1983. Imagined communities: reflections on the origins and spread of nationalisms. London: Verso.
Douglas, M. 1996 (1970) Natural symbols. London: Routledge.