جامعه پژوهی فرهنگی
عوامل مرتبط با مدگرایی در بین جوانان شهر یزد

حسین افراسیابی؛ حامد سیار خلج؛ کاوه شکوهی فر

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 1-22

چکیده
  در جوامع امروزی، مد نقش یک رسانه را دارد و در میان برخی از مردم به ویژه جوانان، به ابزاری برای انتقال پیام خود به جامعه تبدیل شده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مرتبط با مدگرایی جوانان بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایش و جامعه­ی آماری این تحقیق جوانان شهر یزد بوده است. تعداد نمونه 358 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران به­دست آمد ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر در نگرش زنان عضو باشگاههای ورزشی منطقة پنج تهران به «مدیریت بدن»

فاطمه براتلو؛ مرجان خودی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 23-50

چکیده
  در این پژوهش به بررسی عوامل فرهنگی و اقتصادی موثر بر نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن می­پردازیم هدف این پژوهش شناخت عوامل تاثیرگذار بر نگرش زنان است که با استعانت از نظریه های فوکو ،بوردیو ،بودریار ،الیاس ،ترنر ،موس ،داگلاس ،هبدایج ،فستینگر،فمنیست مورد بررسی قرار گرفته است. با طرح پرسش هایی همچون عوامل فرهنگی واجتماعی تا چه اندازه ...  بیشتر

بازنمایی مردانگی در شبکۀ محلی سیمای ایلام

حسن پیری؛ علی یعقوبی؛ صدیقه پیری

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 51-77

چکیده
  مردانگی امری برساختی و تاریخیاست که درفرهنگ­های گوناگون، به شیوه­های متفاوتی تجربه می­شود. پژوهش حاضر به بررسی پرمخاطب­ترین سریال­های شبکۀ محلی مرکز ایلام در سال­های اخیر پرداخته است.آنچه موجب عطف توجه به این موضوع شده، اهمیت آن در بافت به‌شدت در حال تغییر استان ایلام است. سؤال اصلی پژوهش این است که در شبکه محلی استان ایلام ...  بیشتر

رویکردی انسان شناختی به: گفتمان میراث طبیعی و گردشگری روستایی

مرتضی رضوانفر

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 79-95

چکیده
  گردشگری روستایی به عنوان یک سوژه فرهنگی , مقوله­ی جدیدی است که حاصل گفتمان مدرنیته و دنیای متجدد امروزی است؛ اما مطالعه حیات اجتماعی طبیعت و روابط میان انسان و طبیعت بسیار قدیمی است و تاریخچه­ای  بیش از علم مردم­شناسی دارد، آنگونه که در طی قرون متمادی، علوم مختلفی چون جغرافیای­انسانی، بوم­شناسی فرهنگی و قوم­شناسی زیستی، ...  بیشتر

بررسی تصور شهروندان از شهر دزفول با تاکید بر عوامل نشانه ای و اجتماعی حاکم بر شهر

رضا احمدی؛ محمدحسین سرایی؛ یعقوب مرادی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 97-124

چکیده
  در سال‌های اخیر که شهرهای جهان در بازار پرزرق‌وبرق جهانی باهم رقابت می‌کنند مسئله تصویرسازی شهری اهمیت زیادی یافته است. هدف این تحقیق بررسی تصور شهروندان از شهر دزفول با تأکید بر عوامل نشانه‌ای و اجتماعی حاکم بر این شهر می‌باشد. روش تحقیق و گردآوری مطالب پیمایشی، توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری موردبررسی، مردم شهر دزفول می‌باشند. ...  بیشتر

بررسی رابطه ی بین سرمایه ی اجتماعی و سلامت روان (مورد مطالعه: دبیران مقطع متوسّطه ی اوّل و دوم ناحیه ی یک شهراراک

موسی سعادتی؛ صفرعلی محمدی؛ محمدرضا مهرآئین؛ الهام عباسی؛ سعید نریمانی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 125-146

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی سرمایه ی اجتماعی با سلامت روان دبیران مقطع متوسّطه ی اوّل ودوم ناحیه ی یک شهر اراک انجام شده است. روش مطالعه پیمایشی بوده،جامعه ی آماری 1745 نفراز دبیران مقطع متوسّطه ی اوّل ودوم ناحیه ی یک                         شهر اراک،روش نمونه گیری تصادفی طبقه ...  بیشتر