عوامل جذابیت شبکة «من و تو»‌ از منظر دانشجویان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفة علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)

2 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه امام حسین (ع)

3 کارشناس ارشد مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه، تلویزیون از قدرت‌مندترین رسانه‌های دنیا در عرصة قدرت نفوذ و تأثیرگذاری است؛ چرا‌که کم‌تر خانه‌ای است که با تلویزیون بیگانه باشد. رشد شبکه‌‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، در سال‌های گذشته، تأثیرات گوناگونی در فرهنگ جامعة ایرانی گذاشته است. شبکة تلویزیونی «من و تو» از جدیدترین شبکه‌هایی است که افراد ایرانی را مخاطب قرار داده است. پاسخ این‌ پرسش را، که عوامل جذابیت این شبکه بر چه منابعی استوار است، هم می‌توان از برنامه‌سازان و دست‌اندرکاران آن گرفت و هم در پرتو نگاه مخاطبان. این مقاله، که دستاوردهای تحقیقی در این موضوع را به‌اختصار باز‌می‌گوید، گروه دوم را انتخاب کرده است. نکتة جالب توجه آن‌که 2/73 درصد پاسخ‌گویان دانشجو اظهار داشته‌اند که کیفیت این شبکه، دربرابر کیفیت شبکه‌های داخلی، رغبت آن‌ها را برای تماشا افزایش می‌دهد. نزدیک به نیمی نیز صدا و سیما را عامل مؤثر انتخاب ماهواره توسط ایرانیان دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appealing Factors of "Manoto" TV Channel from Student’s Point of View

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aghasi 1
  • Merhshad Shababi 2
  • Hananeh Sadat Safavi 3
1 M.A. Student of Philosophy of Social Sciences, Bagherololoom University
2 Assistant Professor at Imam Hossein University
3 M.A. of Family and Women’s Studies from Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

In the new era of communication, television is still one of the strongest media with a high impact on families, hardly a house with any TV is found! The rapid growth of a variety of Persian satellite TVs has affected Iranian culture in so many ways.
"Manoto" is one of the newest channels that target Iranian audiences. The reasons for its success can be sought either through its producers or audiences’ point of views. This paper presents the audiences’ opinions.
It is thought-provoking that 73.2% of students answering our questions admitted that the quality of this channel compared with national channels increases the number of audiences. Furthermore, 50% of students believe Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) is the main reason for choosing satellite TVs over national ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satellite TV
  • Manoto TV channel
  • Come Dine with me
  • News