دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-158 
سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران

صفحه 1-34

تقی آزاد‌ارمکی؛ محمدحسین شریفی ساعی؛ مریم ایثاری؛ سحر طالبی


عوامل جذابیت شبکة «من و تو»‌ از منظر دانشجویان

صفحه 35-54

محمد آقاسی؛ مهرشاد شبابی؛ حنانه‌سادات صفوی


بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان

صفحه 55-76

مجید الیاسی؛ فاطمه پرده‌دار؛ سوده ترشیزی؛ غلامرضا خوش‌فر؛ مجید دنکو


مرام و مسلک لوطیان در دورة قاجار

صفحه 77-99

محمدرضا جوادی یگانه؛ محمدرضا جعفرآقایی؛ رضا مختاری اصفهانی