جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقالة حاضر به بررسی اخلاق اجتماعی و آداب و رسوم لوطیان در دورة
قاجار می‏پردازد. لوطی‌گری بخشی از زنجیره‌ای است که، در نظر، با فتوت آغاز می‌شود و در اصناف بازار و عیاری نمود می‏یابد. هر‌چند این نمود خارجی
نیز در دوره‏هایی تحول و توسعه می‌یابد اما، در سراشیبی زوال، تبدیل به لوطیان می‏شود و در سدة حاضر با ارجاع به متون مارکسیستی به لمپن‏ها تغییر شکل می‏دهد. برداشت‏های متفاوت و گاه معارض از اصطلاح لوتیان/ لوطیان وجود دارد: از لوت به‌معنای «پابرهنه» تا لوط به‌معنای «منحرف». لوتی به‌معنای «داش‌مشتی» نیز برای ارجاع به بی‌نیازی لوطیان به‌کار می‏رود. در این مقاله، ضمن توضیح این برداشت‌ها، به اخلاق لوطیان پرداخته می‌شود و تمایز
آنان با پِِِنطی‏ها ذکر می‌شود و به‌طور مشخص پوشش و اجزای لباس لوطیان، آداب لوطی‌گری، لهجه و زبان لوطیان، بازی‏ها و سرگرمی‏های آنان، و نام‏های لوطیان بررسی می‌شود. در پایان مقاله، از مراسم مذهبی لوطیان بحث می‏شود
و روایتی از هم‌چشمی‏های لوطیانه در مراسم عزاداری محرم و زد‌و‌خوردهای آنان ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lootian Customs During Qajar

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Javadi Yeganeh 1
  • Mohammad Reza JafarAghaee 1
  • Reza Mokhtari Esfehani 2

1 Associate Professor at Tehran University

2 M.A. of History, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

This paper examines the social morals and customs of Lootian in the Qajar period. Lootian was part of a chain that began with Fotowat and continued through market guild and Ayyari. Although it was transformed in some course, but in the decline, it changed into Lootian and in the present century was changed to Lumpen (in the Marxist theories). There are some different and sometimes conflicting meanings of Lootian, from barefooted and poor, to Pederast. Also Loot in its own language means Satiety. In this article, we explain Lootian’s morals and their difference with Panties and explain attitudes toward Lootian. And specifically, we explain Lootian’s cover and their clothing components, their habitude, Lootian’s languages and dialects, their funs and games, and their names and titles. Finally, rituals of Lootian are discussed and their competitions and fights in Muharram Ceremonies were explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lootian
  • Ayyaran
  • Fatian
  • Chivalric
  • customs
  • Qajar