جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار، دکترای تخصصی مشاوره، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

انسان، در عرصه‌های گوناگون زندگی، با موقعیت‌های تنش‌زا و چالش‌برانگیزی مواجه می‌شود که بسیاری از آن‌ها نه‌تنها فرد بلکه خانواده و عملکرد تحصیلی، شغلی، و روابط اجتماعی او را نیز در معرض آسیب قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، مشاورة کارشناسانه می‌تواند به او کمک کند تا، با شناخت بهتر مسئله و راه حل‌های گوناگون، اتخاذ تصمیم و بالاخره عمل، تعادل را بازیابد. چنین کمک تخصصی‌ای طی فرایند مشاوره و روان‌درمانی صورت می‌پذیرد. مشاوره باید متناسب با نیاز‌ها و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد مراجع و محیطی باشد که فرد در آن رشد کرده و به مشکل برخورده است. این فرایند تحت تأثیر نظام باورها، ارزش‌ها، و نحوة نگرش مشاور به انسان، جهان‌بینی او، چهارچوب نظری، و مکاتب روان‌شناختی مورد قبول اوست. مشاوره‌ای موفق است که متناسب با خصوصیات بومی ارائه شود. نگاه امروزی جهان نیز در راستای بومی‌کردن مشاوره است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Localization of "Counseling and Guidance" Field of Study Based on a Religious, Literary, and Scientific Approach

نویسنده [English]

  • Mehrnoush Hedayati

Assistant Professor at the Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Humans are faced with stressful and challenging situations in different fields of life; many of them can damage not only individuals but also families and academic performance, career and social relations. In such condition, an expert’s aid can help them to better understand the problem and find various solutions, make decisions and act. Such professional help is provided by the process of counseling and psychotherapy. Counseling should be proportionate with the needs and unique characteristics developed based on the sources and environments that s/he has grown up in and encountered the problems. The counselor is influenced by belief systems, values and attitudes towards human beings, his ideology, theoretical framework and his/her accepted psychological approach. So, a consultancy is successful that is provided in accordance with local characteristics. The world wide view accepts this type of counseling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consulting
  • localization
  • Consultation with religion citations
  • Consultation with literary citations
  • Consultation based on scientific approach