پروبلماتیک هویت ایرانی در اندیشه داریوش شایگان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

یکی از مسائلی که در تحلیل هویت در ایران همواره مورد توجه قرار گرفته است نحوه مواجهه روشنفکران با آن است. در میان گفتمان های روشنفکری ایران، داریوش شایگان همواره‌ با  گشودگی‌ و انفتاح‌ با مکاتب‌ گوناگون‌  و موضوعات‌ مختلف‌ از جمله "هویت ایرانی" مواجه‌ می‌شود: چه آنجا که در "ادیان‌ و مکتبهای‌ فلسفی‌ هند" از «حسن‌ تفاهم‌» میان‌ فرهنگ­ها سخن‌ به‌ میان‌ می‌آید چه هنگامی که در "آسیا در برابر غرب" از هجوم دیگری و فرهنگی بیگانه و لاجرم نشانه های خطرآفرین سخن می­گوید، چه آنجا که در "نگاه شکسته" با طرح بحث اسکیزوفرنی فرهنگی به دوپارگی این فرهنگ و هویت اشاره می کند و بالاخره زمانی که در افسون زدگی جدید صحبت از تعدد هویت ها و ادغام هویت ها و فرهنگ ها در اثر روند جهانی شدن به میان می آورد.
نویسندگان در مقاله­ی حاضر مقوله­ی هویت را در اندیشه­ی شایگان متقدم و متاخر به بحث می گذارند. نوشتار حاضر ضمن بسط این نگره در آرای این فیلسوف مهم،کاستی­ها و مشکلات نظریه­ی او را نیز مورد توجه قرار خواهد داد. مقاله از روش شناسی توصیفی مبتنی بر تحلیل محتوایی پیروی می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The problematic of the Iranian identity In the discourse of Dariush Shayegan

نویسندگان [English]

  • soophia farrokhi 1
  • jaseb nikfar 2
چکیده [English]

Among intellectuals discourse of Iranian,Dariush Shayegan always be faced in openness  way to different schools and topics including "Iranian Identity" . What Since he  is mentioned in the "religions and philosophical schools of India" of goodness understanding  between cultures and the writer tries to show smoothly and empathy traditional Indian culture with traditional Islamic culture despite Lack of compassion, When speaks from another influx of foreign culture and therefore dangerous signs in the "Asia to the West",
Even while in"break Look" discusse of cultural schizophrenia and refers to two foldness of the culture and identity, Finally, when talking about the multiplicity of identities and integrate new freezing spell identities and cultures, are present in the process of globalization.
In this paper the authors discuss of the concept of identity in early and late of shayegan thoughts. The present article extends this approach in the vote this important philosopher, will also consider the shortcomings of his theorythis article follows of content analysis and describtion methodology .

کلیدواژه‌ها [English]

  • shayegan
  • identity
  • globalization
  • Modernity
  • cultural diversity
آدمیت، فریدون (1355). ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران. تهران: انتشارات پیام.
احمدی، بابک (1380). معمای مدرنیته. نشر مرکز، چاپ اول.
باومن، زیگموند(1387)، "مدرنیته" در فلسفه، جامعه و سیاست، گزیده و ترجمه­ی عزت الله فولادوند، تهران: ماهی.
 بروجردی، مهرزاد (1389). تراشیدم، پرستیدم، شکستم. تهران: نگاه معاصر.
بروجردی، مهرزاد (1377). روشنفکران ایرانی و غرب. ترجمه­ی جمشید شیرازی، تهران، فرزان.
تاجیک، محمدرضا (1387). گفتمان، پادگفتمان و سیاست. تهران، موسسه تحقیقات و توسعه­ی علوم انسانی.
تاجیک، محمدرضا (1383). روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان. تهران: فرهنگ گفتمان.
جهانبگلو، رامین (1379). ایران و مدرنیته. تهران: نشر گفتار.
 جهانبگلو، رامین(1381). موج چهارم. تهران، نشر نی.
رجایی، فرهنگ (1391). مشکله هویت ایرانیان امروز.  تهران: نشر نی
شایگان، داریوش(1388). روح ایران، ترجمه محمود بهفروزی. تهران: انتشارات آفرینش.
شایگان، ‌داریوش(1375). ادیان و مکتب‌های فلسفی هند. 2جلد، انتشارات امیرکبیر.
شایگان، داریوش (1382). آیین هندو و عرفان اسلامی. ترجمه جمشید ارجمند، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
شایگان، داریوش (1371).‌ بت‌های ذهنی و خاطرۀ ازلی. تهران،‌ امیر کبیر.
شایگان، داریوش (1386). آسیا در برابر غرب.  تهران: امیرکبیر، چاپ پنجم.
شایگان،‌ داریوش (1374). زیر آسمان‌های جهان. ترجمۀ نازی عظیما،‌ تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.
شایگان، داریوش(1389).آمیزش افق ها. تدوین و تنظیم محمد منصورهاشمی، تهران: فرزان روز.
شایگان، داریوش ( 1380). افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار. ترجمه فاطمه ولیانی. تهران: نشر فرزان روز.
عبدالکریمی، بیژن (1383).مونیسم یا پلورالیسم ( نقد افسون زدگی جدید).‌ تهران : نشر یادآوران.
 طباطبایی، سید جواد (1381).دیباچه­ای بر نظریه انحطاط ایران. تهران: نشر نگاه معاصر.
طباطبایی، سیدجواد (1387). جدال قدیم و جدید: از نوزایش تا انقلاب فرانسه. تهران: نشر ثالث
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات: قدرت و هویت.. ترجمه حسن چاووشیان. تهران: طرح نو.
کاظمی، عباس(1383). جامعه شناسی روشنفکران دینی در ایران. تهران: طرح نو.
کچویان،حسین(1387).تطورات گفتمان های هویتی ایران.تهران:نشر نی.
گودرزی، غلامرضا (1386). تجدد ناتمام روشنفکران ایرانی. تهران: اختران.
میرسپاسی، علی (1384). روشنفکران ایران: روایت­های یاس و امید. ترجمه عباس مخبر، نشر توسعه.
میلانی، عباس (1378). تجدد و تجدد ستیزی در ایران. تهران: نشر آتیه.
 
-Brown,R (1999)."Social Identity". in A.Kuper and J. Kuper, the Social Science Encyclopedia, London, Routledge.
-Connoly,William(2002).Identity/Difference. University Of Minesota Press.
-Elliott, Antony (2001). Concepts of the self: oxford: polity.
-Gecas,Vict(1985). "self Concept". In adam Kuper & JessicaKuper, The social science Encyclpedia, London: Routledge.
 -Giddens,Anthony(1991). Modernity and Self Identity.Cambridge, London:Duckwort.
-Morley.D, Robins.K(1996). Spaces of Identity. London.Routledge
- Peter,Caws(2003). "Identity: Cultural, Transcultural and MulticulturaSl", in Multiculturalism, op.cit, pp.385-371.
 
-Smith, Anthony(1988). Nationalism and Modernism. London: Routledge.
-Tajfel. H.O (1978). Differentiation Between Social Groups. London, Academic.
-Terence,Turner(2005)."Anthropology and Multiculturalism",in Multiculturalism, A Critical Reader, op.cit, pp.406-425.