جامعه پژوهی فرهنگی
بازشناسی و تحلیل تغییرات و تحولات اجتماعی- فرهنگی فضاهای عمومی شهری تهران امروز

بهاران تنکابنی؛ پویان شهابیان؛ آتوسا مدیری

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 1-24

چکیده
  فضاهای عمومی شهری را می­توان مهم­ترین بستر شکل­گیری ارتباطات اجتماعی انسان­ها و برآورده شدن بسیاری از نیازهای جوامع شهری دانست. امروزه این فضاها دچار تغییرات و تحولات گسترده­ای شده­اند که سبب شده تا حد زیادی از ماهیت اولیه خود فاصله گیرند و نتوانند آن­گونه که باید پاسخگوی نیازهای شهروندان باشند. با توجه به این­که از ...  بیشتر

تحلیل گفتمان تصانیف عارف قزوینی در دوران مشروطیت، بر اساس روش شناسی فوکو

مریم دولتی فرد؛ شهلا اسلامی؛ شمس الملوک مصطفوی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 25-52

چکیده
  دوره مشروطه، آغاز پیدایش و گسترش جریان خردگرایی مدرن در ایران است. با ورود مضامین سیاسی و اجتماعی در حوزه شعر و موسیقی، گفتمان سیاسی دوره مشروطه در بستر موسیقی و ادبیات شکل گرفت. تصانیف میهنی از ابزارهای قدرتمند برای گسترش پیام مشروطیت بود چنانچه تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در این دوره  بر چیستی تولید موسیقی موثر بود. ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی ناسزاگویی در گفتار به مثابه یک پاد فرهنگ پژوهشی در سطح شهر رشت

مریم ضمیری بلسبنه؛ نادر افقی؛ فردین علیخواه

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 53-80

چکیده
  در سال‌های اخیر شاهد نوعی آنومی ‌اخلاقی در سطوح مختلف جامعه و مبدل شدن آن به نوعی نا سازگاری اخلاقی در سطح عمومی جامعه هستیم. در فرایند این تغییر و تحول، یکی از شیوه هایی که به مراتب کاربرد ان نیز افزایش یافته است، مقاومت فرهنگی است. یکی از نشانه های مقاومت فرهنگی ناسزاگویی و بدزبانی و افزایش خشونت در گفتار است. در این پژوهش از نظریه ...  بیشتر

پروبلماتیک هویت ایرانی در اندیشه داریوش شایگان

سوفیا فرخی؛ جاسب نیکفر

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 81-105

چکیده
  یکی از مسائلی که در تحلیل هویت در ایران همواره مورد توجه قرار گرفته است نحوه مواجهه روشنفکران با آن است. در میان گفتمان های روشنفکری ایران، داریوش شایگان همواره‌ با  گشودگی‌ و انفتاح‌ با مکاتب‌ گوناگون‌  و موضوعات‌ مختلف‌ از جمله "هویت ایرانی" مواجه‌ می‌شود: چه آنجا که در "ادیان‌ و مکتبهای‌ فلسفی‌ هند" از «حسن‌ تفاهم‌» ...  بیشتر

بازنمایی نقش اجتماعی زنان در سینمای پس از انقلاب ایران مطالعه موردی دو فیلم «یه حبه قند» و «فروشنده»

محمدسالار کسرایی؛ پروشات مهرورزی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 107-135

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف پی­بردن به نحوه بازنمایی نقش اجتماعی زنان در رسانه سینما و شناخت ایدئولوژی­های پنهان در پشت این بازنمایی­ها با استفاده و ترکیب دو روش تحلیل روایت بارت و نشانه­شناسی فیسک انجام گرفته است.به این منظوردو فیلم «فروشنده» و «یه حبه قند»، با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند مورد انتخاب شده­اند. سعی ...  بیشتر

معنایابی و گردشگری مذهبی: مطالعه مردم نگارانه

زهرا معاون؛ مجید موحد؛ منصو طبیعی

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 137-161

چکیده
  زیارت بخش مهمی از فعالیت­های مربوط به گردشگری مذهبی را دربر می­گیرد. پژوهش حاضر، با اتخاذرویکرد کیفی به توصیف چگونگی معنایابی زنان در گردشگری مذهبی می پردازد، در چارچوب مفهومی نگاهی به گردشگری وجودی کوهن انداخته شده­است؛ از روش مردم­نگاری برای اجرای عملیات تحقیق استفاده شد. تکنیک گردآوری داده­ها مشاهده مشارکتی و مصاحبه­های ...  بیشتر