جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران

2 دانشیارگروه انسان شناسی دانشگاه تهران

3 دکتری انسان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

در مقالۀ پیش رو بناست تا با تمرکز بر تاریخ زندگی شخصی (دهۀ اول زندگی)­ و مسیری که نسل­های پیش از من از سر گذرانده­اند، به پرسش «چرا سخنور خوبی نشده­ام؟» پرداخته شود. «مهارت و توانمندی سخن گفتن در جمع» توأمان در دو حوزۀ شخصی و فراشخصی؛ تاریخی و تحولات اجتماعی روان­شناختی فرهنگی و سیاسی  شکل می­گیرد.
با استفاده از روش خودمردم­نگاری در این پژوهش، تاریخچۀ شخصی و ارتباط آن با مهارت سخنرانی­، بررسی شده است.
مهارت سخنرانی در فرد، در بطن دو تاریخ شکل می­گیرد؛ تاریخ کلی که از ازل تا ابد ادامه دارد که همانا تاریخ فراشخصی است و دیگری تاریخچۀ زندگی شخصی فرد است. تاریخچة شخصی، بر تاریخ زندگی و حضور فرد در این دنیا دلالت دارد که سخن­گو در حافظۀ شخصی خود دارد. تاریخ فراشخصی و تاریخچة شخصی در رابطه با چرایی وضعیت سخنرانی من در جمع، بدون یکدیگر نمی­توانند تحلیل­گر وضعیتِ حاضر باشد. ترکیبی از این دو و همچنین وضعیتی که هر یک به نوعی بر فرد تحمیل می­کند در چگونگی پرورش قوۀ سخنوری فرد، مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Self-ethnography of the dream of speech, language, immigration

نویسندگان [English]

 • Emilia Nercissians 1
 • AbouAli Vedadhir 2
 • Parvin GHasemi 3

1 Assistant Professor, Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran,

2 Assistant Professor, Department of Anthropology, Faculty

3 PhD of Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran,

چکیده [English]

The following article, focuses on the history of personal life (first decade of my life) and the path taken by generations before me.  The main question is "Why I have not become a good speaker?" "Public speaking skills and abilities" in both personal and extra-personal context; Historical and social, psychological, cultural and political developments take shape.
 
By the ethnographic method in this study, personal history and its relationship with speech skills have been investigated.
Speech skills in the individual are formed in the heart of two histories; the general history that continues from eternity which is the macro history and the other is the history of one's personal life. Personal history refers to the history of a person's life and her (his) presence in this world, which the speaker has in his personal memory. Macro history and personal history as to why my public speaking situation could not be analyzed without each other. The combination of the two, as well as the situation that each imposes on the individual in some way, is effective in how one develops one's eloquence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • expression
 • personal history
 • macro history
 • feminanity
 • dream
 • ethnography
 • immigration
 • family institution

منابع و مآخذ:

-         استوار، مجید(1393) «بوردیو و جامعه شناسی نمادها»، فصلنامۀ تخصصی علوم سیاسی، سال دهم، شمارۀ بیست و ششم، بهار، صص 7-25.
-         اتحادیه (نظام مافی)، منصوره (1373) زن در دورۀ قاجار (موقعیت زنان در آغاز قرن 14 هجری قمری، نشریۀ کلک، مهر و آبان، شمارۀ 55 و 56، صص 27- 50. دسترسی مورخۀ 4/10/97 در سایت
 http://ensani.ir/file/download/article/20120426150347-5209-673.pdf
-         برقعی، سید محمد باقر (1373) سخنوران نامی معاصر ایران، قم، نشر خرم، چاپ اول، جلد پنجم.
-         تقوی نسب، نجمه؛ نوروزی، علی و بختیار نصرآبادی، حسنعلی (1391) چگونگی آموزش تاریخ به کودکان دورۀ ابتدایی، فصل­نامة رشد آموزش تاریخ، شماره 47، تابستان. صص 6-15.
-         تاج­السلطنه (1361) خاطرات تاج­السلطنه، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان ، نشر تاریخ ایران، چاپ اول.
-         بور، ویویان (1389) درآمدی بر بنیان سازی اجتماعی، ترجمۀ عبدالمهدی ریاضی و هیوا(عبدالعزیز) ویسی، تهران، انتشارات سیروان، چاپ اول.
-         بوردیو، پی­یر(1391) تمایز: نقد اجتماعی ذوق اجتماعی، ترجمۀ حسن چاووشیان، نشر ثالث، چاپ دوم (چاپ اول این کتاب در سال 1390 انجام شده است).
-         شهید،فریده (1392) نیاکان ما، ترجمۀ فاطمه صادقی، انتشارات نگاه معاصر، چاپ اول، تهران.
-         کارل، پیر(2000) فیلم جامعه­شناسی هنر رزمی است، ترجمۀ آراز بارسقیان، دسترسی در سایت https://t.me/AtLeastLiterature
-         فاضلی، نعمت­الله (1392) «خودمردم‌نگاری، چیستی و چگونگی» در کتاب پشت دریاها شهری است؛ فرایندها، روش‌ها و کاربردهای مردم‌نگاری،‌ تهران، انتشارات تیسا، چاپ اول، صص 429-486.
-         فاضلی. نعمت الله (1396) «ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران معاصر؛ سیاست و جامعه در قرن بیستم»، ترجمۀ شوکتی آمقانی، انتشارات سبزان، چاپ اول.
-         فرهادی، مرتضی (1388) انسان‌شناسی یاریگری، تهران، نشر ثالث، چاپ اول.
-         فکوهی، ناصر (1381) تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، نشر نی، چاپ اول.
-         فروم، اریش (1370) داشتن یا بودن، ترجمة کیومرث خواجویها، تهران، انتشارات اسپرک، چاپ اول.
-         فیشر، هلن (2000) جنس اول؛ توانایی­های زنان برای دگرگونی جهان، ترجمۀ نغمه صفاریان پور(1381)، تهران: انتشارات زریاب، چاپ اول.
-         رهادوست، بهار (1392) چرا نویسندة بزرگی نشدم؟، تهران، نشر ناهید، چاپ اول.
-         رحمانی، ماگه (1393) پرده­نشینان سخنگوی، بازنویسی فاطمه صادقی، تهران، نشر نگاه معاصر، چاپ اول.
 http://www.iranboom.ir/didehban/mirase-manavi/748-farhang-shafahi.html
-         سایت خبری تحلیلی پارسینه، (7/7/1394) خاطرۀ هاشمی از یک گویندة خبر، کد خبر ۲۵۶۰۷۴، دستیابی به این سایت در تاریخ 25/4/1395 در آدرس http://www.parsine.com/fa/news
-         دوالت مارجوری، ال. (1385) روش رهایی بخش؛ مطالعات زنان و پژوهش اجتماعی، ترجمة هوشنگ نایبی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
-         لیندولم، چارلز (1395) فرهنگ و هویت؛ تاریخ، نظریه و کاربرد انسان­شناسی روان­شناختی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث، چاپ اول.
-         لوبون، گوستاو (1369) روان­شناسی توده­ها، ترجمۀ کیومرث خواجوی­ها، انتشارات روشنگران، چاپ اول. تهران. دستیابی به این کتاب در تاریخ 25/4/1395 درآدرس https://srv2p.ketab.io/booksource/3C1DC60804FC69095C0545F5A9DD551F.pdf?70793
-         غذامی، عبدالله (1395) زن و زبان، ترجمة هدی عوده تبار، انتشارات گام نو، چاپ دوم (چاپ اول این کتاب سال 1386 بوده است).
-         مشیرسلیمی، علی‌اکبر (1335) زنان سخنور؛ از هزار سال پیش تا امروز که بزبان پارسی سخن گفته‌اند، موسسة مطبوعات علی‌اکبر علمی، چاپ اول.
-         هیندل، تیم (1383) فنون سخنرانی، ترجمة شفیع الهی، تهران، انتشارات سارگل،چاپ دوم (مهر 83)، چاپ اول این کتاب در سال 1383 بوده است).
-         کوئن، بروس (1382)‌ نهادهای اجتماعی از کتاب درآمدی به جامعه‌شناسی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران، نشر توتیا، چاپ چهاردهم، صص 110-126 (چاپ اول این کتاب در سال 1370 انجام شده است).
-       Basic, L. (2011). Speaking anxiety : An obstacle to second language learning? (Dissertation No. HEU: C11:27). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-10831
-       Bernstein, Basil B. (2003) Class, Codes and Control, Theoretical Studies towards a Sociology of Language, Volume II, Published by Routledge. In this address https://anekawarnapendidikan.files.wordpress.com/2014/04/class-codes-and-control-vol-1-theoretical-studies-towards-a-sociology-of-language-by-basi-bernstein.pdf at 2018/3/10
-       Labov, William. 1972. Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular. Philadelphia: University of Pennsylvania Press
-       Khan, F., Ismail, S., Shafique, M. S., Ghous, K. & Ali, S. A. (2015). Glossophobia among Undergraduate Students of Government Medical Colleges in Karachi. International Journal of Research (IJR) vol.2:1، pp.109-115
-       Tse, Andrew Yau Hau, (2012), Glossophobia of University Students in Malaysia, International Journal of Asian Social Science, 2, issue 11, p. 2061-2073,https://EconPapers.repec.org/RePEc:asi:ijoass:2012:p:2061-2073.