جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در این مقاله خوانش سید جواد طباطبایی از مشروطیت به مثابه نظریه عام اصلاح دینی از منظر جامعه شناسی انتقادی مورد ارزیابی قرار کرفته است. مولف کوشیده است ایده محوری طباطبایی در باب مشروطه به مثابه اصلاح دینی از منظر جامعه شناسی حقوق را مورد نقد قرار دهد و مبنای روشی در این نقد بر این ایده استوار است که نظریه اصلاح دینی طباطبایی در نسبت با مفهوم مستقلات عقلی که در جامعه شناسی حقوق مورد مناقشه قرار گرفته است نیازمند واکاوی جدی می باشد. البته نکته مهم دیگر این است که طباطبایی تلاش کرده است بحث خویش را به مفهوم امر ملی گره بزند و از آن طریق ایده محوری ایرانشهری را برجسته بنماید. در این مقاله تلاش شده است مبانی نظریه اصلاح دینی طباطبایی مورد مداقه و نقدهای او بر روشنفکری دینی مورد واکاوی قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological re-reading of Seyed Javad Tabatabai's narrative of the "general theory of religious reform"

نویسنده [English]

  • seyedjavad miri

Associate Professor of Sociology and Religious Studies Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

In this article, Tabatabai's reading of constitutionalism as a general theory of religious reform is evaluated from the perspective of critical sociology. The author has tried to critique Tabatabai's central idea of ​​constitutionalism as a religious reform based on his reading dubbed as sociology of law perspective. Another important point is that Tabatabai has tried to tie his discussion to the concept of the national problematique and thereby highlight the central idea of ​​Iranshahri. In this article, an attempt has been made to examine the foundations of Tabatabai's theory of religious reform and his critiques of religious intellectuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological
  • Review Seyyed Javad Tabatabai
  • General Theory of Religious Reform
  • controversial idea
  • Iran
منابع
داوری اردکانی، رضا. وضع کنونی تفکر در ایران. انتشارات سروش، 1357.
شریعتی، علی. بازشناسی هویت ایرانی-اسلامی. مجموعه آثار (27)؛ بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی، 1392.
طباطبایی، سید جواد. ملت، دولت و حکومت قانون: جستار در بیان نصّ و سنت. انتشارات مینوی خرد، 1398.
طباطبایی، سید جواد. ملاحظات درباره دانشگاه. انتشارات مینوی خرد، a1398.
عبدالکریمی، بیژن. پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر. انتشارات نقد فرهنگ، 1397.   
میری، سید جواد. تحولات در قفقاز شمالی و تاثیرات آن بر امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394.
میری، سید جواد. ایران فرهنگی: فرصتها و چالش های ایران در تاتارستان. انتشارات جامعه شناسان، 1394.
میری، سید جواد. پوشکین و شیخ الاسلام دربند: روابط ایران و روسیه در ژئوپلیتیک نوین اوراسیا. انتشارات جامعه شناسان، 1394.
میری، سید جواد. نگاهی مردم شناسانه به چین و روسیه در جغرافیای سیاسی ایران. انتشارات جامعه شناسان، 1395.
میری، سید جواد. وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی: نگاهی به آینده روابط ایران و عربستان سعودی. انتشارات نقد فرهنگ، 1395.