جامعه پژوهی فرهنگی
حسرتِ سفر؛ کاوشی کیفی از پویایی‌های اجتماعی و فرهنگی سفر در میان زنان شهر مشهد

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ سعیده ابراهیمی نیا

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 1-31

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.24336.1988

چکیده
  در چند دهه اخیر، توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی سفر و گردشگری بیشتر گشته است. به همین دلیل در پژوهش حاضر سعی شده است سفر از زاویه‌ای اجتماعی و فرهنگی بررسی و پویایی‌های آن نشان داده شود. بنابراین، فهم و رفتار زنان طبقه متوسط و متوسط رو به بالای شهر مشهد در زمینه سفر با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای و با استفاده از نمونه‌گیری ...  بیشتر

حق بر شادی

مجتبی انصاریان

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 33-57

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.27573.2111

چکیده
  شادی برای بیشتر انسان­های مضطرب امروز که در غصه نداشته­ها، کمبودها و فرصت­های از دست رفته بسر می­برند و خود را در میان انواع آلودگی­های زیست محیطی، بیماری‎های عالم‎گیر و چالش‎های مرتبط با وضعیت اقتصادی می­بینند یک نیاز و ضرورت است.   انسان­ها محق به شاد زیستن هستند. این پژوهش جهت تشریح حق بر شادی (Right to Happiness) به ...  بیشتر

ناجنبش زنان و تغییر در مناسبات اجتماعی در ایران

راضیه حسنی؛ مسعود اخوان کاظمی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 59-85

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.26330.2060

چکیده
  پژوهش حاضر به­بررسی پدیده ناجنبش زنان و چگونگی عملکرد آن در جامعه ایران می‌پردازد. این پژوهش با استفاده از نظریه «میکروفیزیک قدرت» میشل فوکو از یک‌سو و نظریه «پیشروی­آرام» آصف بیات از سوی دیگر، درصدد است تا نشان دهد چگونه این ناجنبش مناسبات اجتماعی را در ایران بعد از انقلاب 57 تغییر می‌دهد. پرسش پیش روی پژوهش حاضر این ...  بیشتر

نقش ویژگی های شخصیتی ، سبکهای دلبستگی و صمیمیت در پیش بینی طلاق

سید محمد حسینی بهشتیان؛ مژگان عطار

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 87-111

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5941

چکیده
  زمینه و هدف : با توجه به اهمیتی که ویژگی های شخصیتی ، سبک های دلبستگی و صمیمیت می تواند در پیش بینی طلاق داشته باشد؛ هدف از انجام این پژوهش نقش  سبک های دلبستگی، صمیمیت و ویژگی های شخصیتی زوجین  در پیش بینی میزان طلاق  کلیه زوج های متقاضی طلاق  شهر تهران در سال های 1393 و 1394 بوده است.روش بررسی : جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زوج ...  بیشتر

سلامت اجتماعی ره آورد دینداری، مشارکت داوطلبانه و پیوند اجتماعی

احسان رحمانی خلیلی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 113-138

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.30863.2201

چکیده
  سلامت اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد با دیگران در جامعه یا همان جامعه پذیری وی اشاره دارد با توجه به اینکه سیستم‌های از پیش موجود فرهنگی، هنجارها و ارزش‌ها بر سلامت اجتماعی موثرند هدف اصلی در این مقاله حاضر اینست که: متغیر های دینداری، مشارکت داوطلبانه و پیوند اجتماعی به چه میزان و از چه مسیری بر سلامت اجتماعی افراد موثرند؟رویکرد ...  بیشتر

واکاوی ویژگی های جمعیت‌شناختی طلاق در استان ایلام

زهرا رضایی نسب؛ سردار فتوحی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 139-164

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2021.25963.2046

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت کمی و دموگرافیک طلاق در استان ایلام طی روندی 5 ساله از سال 1392 تا 1396 می­باشد. روش پژوهش کمی و طرح تحقیق توصیفی است که مبتنی بر داده­های سرشماری و مطالعه آماری اسناد موجود در سازمان ثبت احوال استان ایلام می باشد. در طی سال­های ذکر شده، در مجموع 3624 واقعه طلاق در استان ایلام ثبت شده است.  نتایج پژوهش نشان ...  بیشتر

بازخوانی جامعه شناختی روایت سید جواد طباطبایی از " نظریه عام اصلاح دینی"

سیدجواد میری

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 165-190

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5947

چکیده
  در این مقاله خوانش سید جواد طباطبایی از مشروطیت به مثابه نظریه عام اصلاح دینی از منظر جامعه شناسی انتقادی مورد ارزیابی قرار کرفته است. مولف کوشیده است ایده محوری طباطبایی در باب مشروطه به مثابه اصلاح دینی از منظر جامعه شناسی حقوق را مورد نقد قرار دهد و مبنای روشی در این نقد بر این ایده استوار است که نظریه اصلاح دینی طباطبایی در نسبت ...  بیشتر