هم‌خانگی؛ پیدایش شکل‌های جدید خانواده در تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 * استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران Tazad@ut.ac.ir

2 کارشناس ارشد پژوهش‌گری علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

3 *** کارشناس ارشد پژوهش‌گری علوم اجتماعی، دانشگاه تهران maryam.isari@ut.ac.ir

4 کارشناس ارشد پژوهش‌گری علوم اجتماعی، دانشگاه تهران sahar.talebi@gmail.com

چکیده

در چند دهة اخیر، الگوی روابط جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعة ایران با تحولات چشم‌گیری در حوزة ارزش‌‌ها و باورهای جوانان روبه‌روست. تحقیقات نشان می‌‌دهند که رابطة جنسی پیش از ازدواج در ایران در حال افزایش است. یکی از گونه‌‌های جدید روابط پیش از ازدواج بین دختر و پسر، روابط مبتنی‌بر «هم‌خانگی» است که در کلان‌‌شهرهایی چون تهران رو به افزایش است. این الگو، به زندگی مشترک دو شریک جنسی بدون ازدواج با یک‌دیگر اشاره دارد. هدف این تحقیق کیفی، پاسخ به این سؤال بوده است که سوژه‌‌های فعال در این روابط، چه معنایی برای کنش خود قائل‌‌اند و همچنین چه شرایط بسترساز اجتماعی، در بروز و ظهور این روابط در ایران نقش داشته است. در این تحقیق، با 21 نفر از پسران و دخترانی که روابط هم‌خانگی را تجربه کرده‌‌اند مصاحبه شده است. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهد که هم‌خانگی محصول فرایند تجدد ایرانی و گسترش جهانی‌شدن و ورود آن به ایران است؛ فرایندهایی که ابتدا با تغییر اوضاع اقتصادی و فرهنگی (نظام ارزشی) جامعه، به‌تدریج، تغییرات اجتماعی متفاوتی را در داخل کشور پدید می‌‌آورند. نتیجة این تغییرات اجتماعی، که خود برآمده از تحولات اقتصادی و فرهنگی سال‌‌های اخیر است، پیدایش الگوهای هم‌خانگی در میان برخی از جوانان کشور بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cohabitation; the New Family Pattern in Tehran

نویسندگان [English]

  • Taghi Azad Armaki 1
  • Mohammad Hossein Sharifi Saee 2
  • Maryam Isari 3
  • Sahar Talebi 4
چکیده [English]

In the recent decades the family pattern in the world has gone through many changes. At the present the values and attitudes of the youth have undergone many changes also. The researches show that having sexual relationship before marriage is becoming common more than any other time. One of these premarital relationships is cohabitation which is growing in big cities like Tehran. This pattern indicates living together of couples without being married. The goal of this study is to know what the subjects interpret their behavior and what appropriate social situations helped to this phenomenon to emerge. In this research 21 men and women of that experienced cohabitation were interviewed. The findings show that this pattern of relationship is the product of modernization process and the diffusion of certain values to Iran; the process which started by coming of technological products and changes that took place in economic situation and then gradually encompassed the entire fabrics of the society. Cohabitation is part of this grand socio-economical and cultural change in recent years

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual relationship before marriage
  • social changes
  • economical changes
  • the pattern theory
  • cohabitation