جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور - مرکز یاسوج

2 دانشیار دانشگاه شیراز

10.30465/scs.2021.28557.2143

چکیده

عرصه فرهنگ یکی از حساسیت برانگیزترین عرصه‌ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی است. ‏دولتها هم معمولاً متناسب با رویکرد فکری غالب خود گفتمان فرهنگی خاصی را در جهت ‏گسترش هژمونیک سلطه خود ترسیم و ارائه می‌دهند از این رو شاهد گفتمانهای فرهنگی ‏متفاوتی در بین دولتها هستیم، درایران بعد از انقلاب دولتها عمدتاً دو دوره فعالیت پیوسته ‏داشته‌اند و در هر دو دولت معمولاً برنامه‌های فرهنگی دولتها در یک راستا می‌باشد و شاهد ‏نوعی تداوم گفتمانی هستیم، اما در دولت نهم و دهم شاهد نوعی تغییر در گفتمان فرهنگی شخصیت های تاثیرگذار دولت به خصوص در عرصه فرهنگ هستیم و ‏در واقع شاهد دو گفتمان با مفصل بندی متفاوت هستیم. این مقاله در قالب یک پژوهش ‏کیفی و با استفاده از نظریه‌ تحلیل گفتمان لاکلاو و موف به دنبال مفصل‌بندی گفتمانهای ‏فرهنگی دولتهای نهم و دهم و همچنین مقایسه گفتمان فرهنگی این دو دولت می‌باشد یافته-‏های تحقیق حکایت ازتغییر در گفتمان فرهنگی دولت دهم در مقایسه با دولت نهم دارد. بر این اساس ‏در دولت نهم (دولت مهروززی) شاهد حاکمیت نوعی گفتمان فرهنگی دینی مبتنی ‏بر مدیریت ‏اسلامی هستیم و ‏دالهای اصلی آن صدور انقلاب، مقابله تهاجم فرهنگی، بازگشت به ارزش‌های ‏‏انقلاب، ممیزی فرهنگی و تاکید بر مسجد به ‏عنوان کانون ‏تحولات بنیادین‏ می‌باشد.‏ و در ‏دولت دهم مدیریت فرهنگی جهانی به عنوان دال مرکزی برنامه‌ها و ناکارامدی فقه، کرامت ‏انسانی، دین جهانی، مکتب ایرانی، تبادل فرهنگی از ‏دالهای اصلی مفصل‌بندی گفتمان فرهنگی ‏می‌باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Cultural Discourse ‎ of the Ninth and Tenth Governments

نویسندگان [English]

  • alireza farrokhi 1
  • jahangir jahangiri 2

1 pnu

2 shiraz univer

چکیده [English]

Since the Iislamic revolution, the field of culture has been one of the ‎most sensitive areas in Iran. Governments usually, design and present a ‎specific cultural discourse for expanding their hegemonic domination. In ‎Iran, after the revolution, governments have had two continuous periods ‎of activity, and in both states, the cultural programs of governments are ‎usually in the same direction, and we see a kind of discursive continuity. ‎in the ninth and tenth governments, there was a kind of discursive ‎breakdown, , there were two different discourses with a completely ‎different framework. The current article is qualitatively performed, and ‎weuse theory of discourse analysis by Laclau and Mouffe, following the ‎frameworks of the cultural discourses of the ninth and tenth ‎governments, as well as comparing the cultural discourse of the two ‎states. Findings of the research indicate a gross difference in the cultural ‎discourse of the ninth and tenth government. Accordingly, in the ninth ‎government (the state of affection), we see the rule of a kind of cultural-‎religious discourse based on Islamic management. Its main features are ‎to expand the fundamentals of the revolution, cope with the cultural ‎invasion, return to the values of the revolution, verify it culturally and ‎emphasize on the mosques as the foundational parts of changes. In the ‎tenth government, global cultural management was recognized as the ‎central platform of the program, and the ineffectiveness of jurisprudence, ‎human dignity, world religion, Iranian school and cultural exchange are ‎of the main cornerstones of cultural discourse frameworks‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse analysis
  • Fairclough
  • Laclau and Mouffe
  • Ninth government
  • Tenth government ‎