جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

چکیده

 
نیاز به الگوی مطلوب رادیو تلویزیونی به‌منزلة مؤثرترین و مهم‌ترین رسانه در دنیای امروز یکی از ضرورت‌های کشور است که با توجه به خلأ موجود بر اساس مفاهیم و معیارهای مندرج در منابع اسلامی، قانون اساسی، و همچنین آرا و اندیشه‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و نظریه‌پردازان انقلاب اسلامی نخست، ویژگی‌های الگوی رسانه‌ای مطلوب تعیین و سپس، بر اساس این ویژگی‌ها مدلی برای تحقق الگوی مذکور پیشنهاد شده است؛ بر اساس این بررسی، نظام انحصاری رادیو تلویزیونی فعلی از منظر اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی، کارامدی و تأمین نیازهای جامعه، و همچنین مصالح سیاسی و امنیتی و فرهنگی کشور مطلوب نبوده و تکثر رسانه‌ای در حوزة رسانه‌های دیداری ـ شنیداری مورد نیاز است.
در این مقاله نخست پیشینة مباحث مربوط به ساختار مطلوب رادیو تلویزیونی در جمهوری اسلامی بررسی شده است و سپس با توجه به نظام‌های رایج در سایر کشورهای جهان، به ویژه هفت کشور منتخب، و با توجه به خصوصیات فرهنگی، سیاسی، دینی، و قانونی نظام جمهوری اسلامی ویژگی‌های مدل پیشنهادی برای جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه‌کردن با چهارده تن از مقامات سابق و فعلی نظام و خبرگان نظام مطلوب رادیو تلویزیونی مشخص شده و بر اساس آن مدلی برای تحقق الگوی مطلوب نظام رسانه‌ای در ایران پیشنهاد شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Desired Pattern for IRI Broadcasting to Suggest a Model

نویسنده [English]

  • Foad Sadeghi

چکیده [English]

 
Requirement of a good model of broadcasting as the most effective and important media in today's world is one of our necessities.
In this study, based on Islamic principles, the Constitution and the ideas of Imam Khomeini and other Islamic Revolution theorists, set of desirable characteristics of a media model will be defined at first and then based on these features, this model is proposed for realizing the pattern.
The current exclusive broadcasting system is not desirable from the perspective of the Islamic Revolution and effectively supplying the political, security and cultural needs of the country; moreover, the pluralism of visual – aural media is required.
In this research, the history of studies about desired structure of broadcasting in Islamic Republic will be assessed at first; then, given to the current systems in other countries especially in seven selected ones and given to cultural, political, religious and legal characteristics of the regime, features of proposed model for Islamic Republic will be realized by interview with 14 former officials and experts in the field of desired broadcasting system. The proposed model for fulfilling the desired media system in Iran will be offered based on these interviews

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal system of Iran broadcasting
  • broadcasting proposed model
  • Media
  • media pluralism