جامعه پژوهی فرهنگی
1. امنیت فرهنگ و راهبردهای کلان آن در حوزة مدیریت فرهنگی

فاطمه براتلو

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1391، صفحه 1-25

چکیده
  با توجه به این واقعیت که همة علوم و معارف بشری همواره برداشتی کلی از مفهوم امنیت دارند، موضوع این مقاله بحث دربارة مفهوم امنیت در حوزة مدیریت فرهنگی است. از این رو ابتدا مفهوم امنیتِ فرهنگ، با رویکردی ترکیبی و استفاده از نظریه‌‌های فرهنگی و نظریه‌‌های امنیتی، بررسی و سپس روابط و نسبت‌‌های میان فرهنگ، هویت، و امنیت با ...  بیشتر

2. علل کمبود تبادل خاطرات جنگ ایران و عراق در محافل غیر رسمی شهر تهران

محمدرضا جوادی یگانه؛ فاطمه قنبریان

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1391، صفحه 27-53

چکیده
    جنگ از مهم‌ترین ‌‌وقفه‌های تاریخی هویت‌‌ساز در حیات هر ملت است که جوامع، پس از پایان‌‌یافتنش، درصدد حفظ یاد و خاطرات آن برمی‌آیند. تنوع و تکثر راویان جنگ و دیدگاه‌های متفاوت آن‌ها روایات متعددی را رقم می‌زند که فقط در صورت کنار هم قراردادن آن‌ها می‌توان به تصویری واقعی از جنگِ رخ‌‌داده نزدیک ...  بیشتر

3. زمینه‌یابی تجارب تفسیری (دعا، استخاره، رؤیای صادقه، لقمة حلال، چشم‏زخم) از دریافت‌های معرفتی در اقشار مردم کاشان

حسن حیدری؛ فریبرز صدیقی ارفعی صدیقی ارفعی؛ مرجان عسکری بابادی

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1391، صفحه 55-78

چکیده
    اصطلاح تجربۀ دینی را نخستین ‏بار شلایر ماخر، در قرن هجدهم، در غرب به‏کار برد. این اصطلاح انواع مختلف تجربه‏های دینی (تجربۀ شبه حسی، تجربۀ وحیانی، تجربۀ احیاگر، تجربۀ عرفانی، تجربۀ ربانی یا قدسی، و تجربۀ تفسیری) را فرا می‏گیرد. تجربۀ تفسیری تجربه‏ای است که دینی‌بودن آن به واسطۀ برداشت دینی از رویدادی است که شخص صاحب تجربه ...  بیشتر

4. مطالعة جامعه‌شناختی تأثیر وضعیت خانوادگی در بزهکاری زنان در تهران (جامعة آماری: زنان مجرم زندان اوین در دهة 1380)

فریبا زمانی

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1391، صفحه 79-99

چکیده
    در تحقیقی که در خصوص مجرمان زن در تهران انجام گرفت، مشاهده شد که 90 درصد مجرمان از زندگی خانوادگی خود احساس نارضایتی می‌کردند. علاوه بر این، زنان در مقایسه با مردان منابع مادی و فرهنگی و فضاهای فراغتی کم‌تری داشتند. در این تحقیق، 104 نفر از زنان مجرم زندان اوین به‌منزلة جامعة آماری انتخاب شده‌اند و هدف کلی این پژوهش شناخت ...  بیشتر

5. الگوی مطلوب نظام رادیو تلویزیونی در ایران و ارائة مدل پیشنهادی

فؤاد صادقی

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1391، صفحه 101-122

چکیده
    نیاز به الگوی مطلوب رادیو تلویزیونی به‌منزلة مؤثرترین و مهم‌ترین رسانه در دنیای امروز یکی از ضرورت‌های کشور است که با توجه به خلأ موجود بر اساس مفاهیم و معیارهای مندرج در منابع اسلامی، قانون اساسی، و همچنین آرا و اندیشه‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و نظریه‌پردازان انقلاب اسلامی نخست، ویژگی‌های الگوی رسانه‌ای ...  بیشتر

6. عوامل مؤثر در شکل‌گیری احساس اجحاف در میان کارمندان دولت

سیدبیوک محمدی

دوره 3، شماره 2 ، زمستان 1391، صفحه 123-156

چکیده
    به منظور کشف و درک عوامل ایجادکنندۀ احساس اجحاف در میان کارمندان دولت به طرح تحقیقی حاضر پرداخته شد. به سبب حساسیت و ناشناخته‌بودن موضوع و این‌که به‌نظر می‌رسید گرد‌آوری اطلاعات درخور اعتماد به صورت تحقیق سنتی و کمّی امکان‌پذیر نباشد تحقیق به روش کیفی انجام شد. به این ترتیب، روش نمونه‌گیری، از کارمندان دولت در ...  بیشتر