تحلیل جامعه شناختی آموزش موسیقی کلاسیک در ایران از نظرگاه بوردیو مورد مطالعه: ساز پیانو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استاد دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 استادیار دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه در ایران یادگیری سازهای کلاسیک غربی از جمله پیانو، رواج قابل توجهی یافته‌است‌. می‌توان گفت یاددهی ساز پیانو علاوه بر بعد تکنیکال، نیازمند بررسی از جنبه‌های دیگریست که به هنگام آموزش، مدرس باید درنظر داشته‌ باشد. رویکردی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، رویکرد جامعه‌شناسانه است. از این منظر، پیر بوردیو جامعه‌شناس قرن بیستم تأثیرات قابل توجهی بر تئوری‌های اجتماعی و جامعه‌شناسی تعلیم و تربیت گذاشته و تحولاتی روش‌شناختی در این حوزه‌ها ایجاد کرد‌ه‌است. این پژوهش سعی دارد با تکیه بر نظریات بوردیو نشان دهد، فراتر از موضوع استعداد و هوش موسیقیایی، مسائل متعددی وجود دارد که باعث می‌شود یک هنرجو نسبت به دیگری در اجرای قطعات عملکرد بهتری از خود نشان دهد. ضمن این که چگونه می‌توان به راهکارهایی دست یافت که علاوه بر آن که باعث رشد و بالابردن مهارت‌های نوازندگی هنرجویان ‌شود؛ مانع از بازتولید تثبیت و هژمونی طبقه مسلط جامعه گردد؟ در این پژوهش از روش تحقیق، تحلیل محتوا استفاده شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of classical music education in Iran based on Bourdieu's theories case study: piano

نویسندگان [English]

 • mina kashfi 1
 • mohamadreza sharifzadeh 2
 • mahsa khoie 3
1 PhD student in Art Research. Faculty of Art. Islamic Azad University Central Tehran Branches
2 Professor of Art Research Department, Faculty of Arts. Azad University, Central Tehran branch
3 Assistant Professor of Music. Faculty of Art. Islamic Azad University Central Tehran Branches
چکیده [English]

Nowadays, learning classical western instruments such as piano has become significantly popular in Iran. It can be said that teaching piano, in addition to the technical dimension, requires consideration of other aspects that the teacher should consider when teaching.This is an educational and interdisciplinary research. Therefore, to explain and analyze educational topics accurately, a researcher in this field needs to use social research methods and related theories. One of the approaches to research in the social sciences is the result of  Pierre Bourdieu's approach to the twentieth century sociologist, which has had a significant impact on social theory and sociology and has created methodological changes in various social fields, including education. Objective after presenting an introduction to music and the history of piano in Iran and explaining  Pierre Bourdieu's theory This research tries to show, beyond the subject of musical talent and intelligence,There are several things that make a student better than others playing the piano. In addition, how can solutions be achieved that, in addition to developing and enhancing students' playing skills; Prevent the reproduction of the consolidation and hegemony of the ruling class of society?  In this research, the research method of content analysis has been used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bourdieu
 • music
 • education
 • culture
 • society
 1. منابع

  1. آریان‌پور، امیرحسین(1391)، جامعه‌شناسی هنر. (چاپ ششم)، تهران: نشر گستره.
  2. آگای، دینز(بی‌تا)، هنر تدریس پیانو. ویراستار ماکان نیک‌بین، ترجمه گروه اودسا، (ویرایش دوم)، نسخه پی‌دی‌اف
  3. بوردیو، پیر(1390)، تمایز. ترجمه حسن چاوشیان، (چاپ سوم)، تهران: نشر ثالث
  4. بوردیو، پیر(1388)، نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی. ترجمه مرتضی مردیها، (چاپ پنجم)، تهران: انتشارات نقش و نگار.
  5. برنستاین، لئونارد(1373)، تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان. ترجمه مصطفی کمال پورتراب، (چاپ اول)، تهران: نشر چشمه.
  6. ترابی، سیدمصطفی، افروغ، عماد(1389)، راهبرد سرمایه فرهنگی در هدایت نسل جوان. فصلنامه مطالعات راهبردی دفاعی، سال یازدهم، شماره صد و دوازدهم
  7. جنکینز، ریچارد(1385)، پی‌یر بوردیو. ترجمه محسن چاوشیان و لیلا جوافشانی، (چاپ اول) تهران: نشر نی
  8. خنیفر، حسین(1397)، اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی. (چاپ دوم)، تهران: انتشارات نگاه دانش.
  9. دوبال، دیوید(1383)، هنر پیانو. ترجمه علیرضا سیداحمدیان، (چاپ اول)، تهران: نشر موسسه فرهنگی هنری ماهور.
  10. شارپ، رابرت آگوستوس(1399)، درآمدی بر فلسفه موسیقی. ترجمه حسن خیاطی، (چاپ اول)، تهران: نشر بان.
  11. شریعتی، سارا(1388)، تأملی در موانع پنهان آموزش جامعه شناسی هنر در ایران با تکیه بر جامعه شناسی پیر بوردیو. نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، سال اول، شماره اول، از 7 تا 22
  12. شریعتی، سارا، سالاری، مریم، هاشمی، راهله(1393)، نقد رابطه میان سرمایه تحصیلی و ابیتوس هنری. نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، دوره ششم، شماره دو، از 164 تا 186
  13. شریعتی، سارا، مهدوی‌مزده، سعید(1399)، بررسی جامعه‌شناختی زمینه‌های تحول موسیقی در ایران دهه 50 شمسی. نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، دوره دوازدهم، شماره اول
  14. شونبرگ، هرلود(1386)، سرگذشت پیانو. ترجمه پرتو اشراق. (چاپ دوم)، تهران: انتشارات ناهید.
  15. عالی، مرضیه(1397)، بوردیو و تحلیل مسائل اجتماعی در پژوهش تربیتی. نشریه روش‌شناسی علوم انسانی، سال بیست و چهار، شماره نود و شش، از 105 تا 117
  16. فکوهی، ناصر(1396)، بوردیو و میدان دانشگاهی دانش و دانشگاه، (چاپ اول)، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  17. فینکلشتاین، سیدنی(1381)، بیان اندیشه در موسیقی. ترجمه محمدتقی فرامرزی. (چاپ دوم)، تهران: انتشارات نگاه.
  18. گبهارد، هاینریش(1399)، هنر پدال‌گیری. ترجمه علی ستارزاده. (چاپ اول)، تهران: نشر نای و نی
  19. گرنفل، مایکل(1388)، مفاهیم کلیدی پیر بوردیو. ترجمه محمدمهدی لبیبی، (چاپ دوم)، تهران: نشر افکار.
  20. لین، جرمی اف(بی‌تا)، ترجمه مهسا رضوی، نقد و بررسی میدان‌های هنری پیر بوردیو؛ هنر چه زمانی هنر می‌شود. فصلنامه هنر، شماره هفتاد و هشت، از 116 تا 138
  21. محمدی، فردین(1398)، تحلیل جامعه شناختی ساختارهای اجتماعی میدان آموزش؛ مورد مطالعه میدان آموزش ایران. فصل‌نامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 11(2)، از 31 تا 63
  22. محمدی، فردین(1398)، دیدگاه بوردیو در باب میدان آموزش: فراسوی دیدگاه‌های تضاد و کارکردگرایی. مجله پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت، سال نه، شماره اول، از 5 تا 25
  23. مدیری، محسن(1367)، هنر شنونده بودن گامی به سوی موسیقی کلاسیک، نشریه چیستا، شماره پنجاه‌وسه و پنجاه‌وچهار، از 95 تا 93
  24. مشایخی، نادر(1387)، فرهنگ فخر فروشی موسیقی کلاسیک ایران، نشریه آینه خیال، شماره هفت، از 140 تا 141
  25. نیلز والین، مرکر بیورن، براون استیون(1388)، ریشه‌های موسیقی. ترجمه پرتو اشراق، (چاپ اول)، تهران: انتشارات ناهید.
  26. دایره‌المعارف موسیقی جهان برگردان از فرهنگ موسیقی لاروس،(1374) ترجمه کتایون صارمی، (چاپ اول)، تهران: انتشارات پیشرو.
  27. Pang, B. & Soong, H. (2016). Teachers experiences in teaching Chinese Australian student in health and physical education. Teaching and Teacher Education, 56, 84-93.
  28. Savage, M. & Siva, E. B. (2013). Field Analysis in cultural sociology. Cultural Sociology, 7 (2), 111- 126.
  29. Bourdieu, P., & Wacquant, L., (1993), “From ruling class to field of power”, Theory, Culture & Society, 10 (1), 19–
  30. Lingard, B., & Rawolle, S., (2009), “Understanding quality and equity of schooling in Scotland: locating educational traditions globally”, Education in the North: The Journal of Scottish education, 1 (17), 1-17.