نسبت ما با غرب و تاثیر آن بر هستی اجتماعیِ جامعه ایران؛ بازخوانی روایت رضا داوری اردکانی از "تفکر"

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

در این مقاله تلاش کرده که وضع تفکر در ایران از منظر رضا داوری مورد بررسی قرار گیرد. البته این بررسی به دو صورت مورد صورتبندی قرار گرفته است؛ در صورت نخست ما تلاش کرده‌ایم فهم خویش از روایت داوری اردکانی را نشان دهیم و در گام دوم تلاش کرده ایم در این فهم کند و کاو بکنیم. تفکر در نگاه داوری چیست؟ چه معنایی از تفکر را او قصد کرده است؟ برخی تلاش کرده‌اند نگاه داوری را صرفا نگاهی هایدگری با خوانش فردیدی قلمداد کنند ولی این نوعی بی التفاتی به منظومه فکری داوری است. تلاش ما در این نوشتار بر این بوده است که به متن رجوع کنیم و بینا ـ متنی نیز تفسیر بنماییم. این سخن بدین معناست که در تفسیر ما داوری از متن جدا نیست و برای فهم منظومه فکری او نیارمند آنالیز دقیق متن و اشارات تو ـ در ـ تو در متن می باشیم. البته من بر این باور نیستم که متن جدا از جامعه است ولی بدون تدقیق در متن نمی‌توان احکام کلی در باب روایت او صادر کرد. تفکر در روایت داوری به معنای انس است ولی برای فهم این انس نمی‌توان بدون درک هستیشناختی انسان به مراد داوری نزدیک شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The current state of thought in Iran: Reza Davari Ardakani's Narrative on "Iran"

نویسنده [English]

  • seyedjavad miri
چکیده [English]

this article, an attempt has been made to examine the state of thought in Iran from the perspective of Reza Davari. Of course, this study has been formulated in two ways; in the first case, we have tried to show our understanding of Davari's narrative and in the second step, we have tried to understand and appraise the value of his narrative. What is "thought" in terms of Davari's philosophy? What meaning of thought did he intend? Some have tried to equate Davari's view with Heidegger through the lens of Fardid, but this is to disregard the intellectual system of Davari. In this article, we have tried to refer to the text and interpret it in a critical and intra-textual fashion. This means that in our interpretation, Davari is not separated from the text, and in order to understand his intellectual system, we need a careful analysis of the text and all-in-one references in the text. Of course, I do not believe that the text is separated from society, but without researching the text, it is not possible to issue general verdicts on his narrative. Thought in the narrative of Davari means intimacy, but in order to understand this intimacy,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemplation Davari
  • Intimacy
  • Sacred Realm
  • Old Religion
فهرست منابع
ـ داوری اردکانی، رضا. (1394)، خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی. تهران: انتشارات سخن.
ـ داوری اردکانی، رضا. (1397)، وضع کنونی تفکر در ایران. تهران: سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)،
ـ میری، سید جواد. (1397)، تاملی درباره ایران: واکاوی هویت، ملیت، ایرانیت و سیاستگذاری های زبانی. تهران: انتشارات نقد فرهنگ.
میری، سید جواد. (1398)، بازخوانی ایده زبان و وحدت ملی: بازخوانی گفتمان ناسیونالیسم باستانگر در روایت محمود افشار، سید احمد کسروی، جواد شیخ الاسلامی، عباس اقبال آشتیانی و ناصح ناطق. تهران: انتشارات نقد فرهنگ.
میری، سید جواد. (1398)، تمایز میان امر سکولار و امر عرفی: بازخوانی تفکر شیعی-ایرانی در بستر پسا-انقلابی ایران. انتشارات نقد فرهنگ.