جامعه پژوهی فرهنگی
تحلیل نسبت تفکر نقّاد و تفکر خلّاق با تحول علوم انسانی

سید حسین حسینی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1401، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30465/scs.2022.42398.2601

چکیده
  این مقاله به تحلیل نسبت تفکر خلّاق و تفکر نقّاد با مسألۀ تحول علوم انسانی می‌پردازد و از این‌رو پس از اشاره به ویژگی‌های اندیشۀ سیستمی، اندیشۀ عمیق، قدرت طبقه‌بندی، اندیشۀ منضبط، و اندیشۀ خلّاق، یکی از نقاط مشترک نقد و خلاقیّت را در مسألۀ نوآوری دانسته و جریان تحول علوم انسانی را به آن گره می‌زند. سپس با پذیرش این فرض که تفکر خلّاق ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی از منافع و کنش گری انجمن ها و احزاب سیاسی در مشروطه گیلان انجمن عباسی- اجتماعیون عامیون

علیرضا زادبر؛ جلال درخشه؛ مجتبی مقصودی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1401، صفحه 17-40

https://doi.org/10.30465/scs.2022.43640.2646

چکیده
  انجمن ها و احزاب مشروطه خواه گیلان با بسیج عمومی و عزیمت به سمت پایتخت با هدف فتح تهران و حذف استبداد در فرآیند بازگشت مشروطیت نقش اساسی ایفا کردند. از میان احزاب متعدد دو مورد برجستگی دارند: انجمن عباسی، اجتماعیون عامیون. در اوج خفقان سردار افخم حاکم گیلان این احزاب و انجمن ها توانستند با اشتراک منافع و سازمان دهی با دهقانان در رهایی ...  بیشتر

بررسی جامعه‌شناختی کنش انتخاباتی ایرانیان در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400ه.ش.

خیام عباسی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1401، صفحه 41-73

https://doi.org/10.30465/scs.2022.41245.2560

چکیده
  موضوع این پژوهش تبیین جامعه‌شناختی چگونگی شکل‌گیری فرایند کنش انتخاباتی ایرانیان و رخداد تحریم انتخابات در سیزدهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری در پارادایم کیفی (تضادی) و با روش توصیفی – اسنادی است. پرسش پژوهش این است که: «پدیدۀ تحریم مشارکت و مقاومت در برابر آن در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران 1400ه.ش.، در میان تحریم‌کنندگان ...  بیشتر

سوژه سیاه پوش: رویکردی پدیدارشناسانه به پدیده سیاه پوشی پسران شهر ایلام

بهمن غلامی؛ یارمحمد قاسمی؛ صدیقه پیری؛ علی فیض اللهی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1401، صفحه 75-99

https://doi.org/10.30465/scs.2023.38420.2473

چکیده
  چکیدهمطالعه حاضر برآن است تا با هدف دستیابی به شناخت سوژه سیاه پوشی: رویکردی پدیدارشناسانه به پدیده سیاه پوشی پسران شهر ایلام بپردازد. ضرورت دارد تا پژوهش در قالب پارادایم کیفی انجام پذیرد و روش قالب آن پدیدارشناسی و از روش تحلیل تماتیک در جهت تحلیل داده ها بهره گرفته شود. در جهت دستیابی بهتر به اطلاع رسان ها از نمونه یابی زنجیره ای ...  بیشتر

الگوی تعامل علوم انسانی و اجتماعی با مفهوم توسعه

محمدسالار کسرایی؛ بهزاد اصغری

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1401، صفحه 101-126

https://doi.org/10.30465/scs.2022.41506.2570

چکیده
  با پیشرفت‌های مادی و فنی عصر صنعتی در قرن هیجدهم میلادی، انسان معاصر برای تبیین موقعیت جدید خود، مفهوم توسعه را شکل داد. این مفهوم ابتدا با دستاوردهای مادی زندگی بشر شناخته می‌شد و ازاین‌رو فرایند توسعه توجه چندانی به دستاوردهای علوم انسانی و اجتماعی نداشت. این امر باعث شد الگوهای توسعه در ابتدا وجه کمی بیابد. اما این فرایند در بستر ...  بیشتر

تحلیل گفتمان سیاستگذاری علمی-فناورانه در دولت های احمدی نژاد (گفتمان تجاری سازی) و حسن روحانی(گفتمان اقتصاد دانش بنیان) با تاکید بر انتقال فناوری

مصطفی مهرآیین؛ نرجس زین العابدین؛ امیرهوشنگ حیدری

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1401، صفحه 127-152

https://doi.org/10.30465/scs.2023.42659.2606

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تحول گفتمان سیاستگذاری علمی-فناورانه در ایران در دولت های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی است. گفتمان های سیاستگذاری علمی_فناورانه در این دولت‌ها‌ حول چه موضوعات، مفاهیم، نشانه ها، مخاطبان، هویت و ... صورت بندی شده اند؟ در این گفتمان ها به طور ویژه در حوزه انتقال فناوری چه موضوعات، مفاهیم، نشانه ها، مخاطبان، هویت ...  بیشتر

بررسی نقش ابرروندهای جهانی‌شدن در تحول گفتمان‌های‌ هویتی در ایران معاصر

ویدا یاقوتی؛ مجید توسلی؛ علی اشرف نظری

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1401، صفحه 153-172

https://doi.org/10.30465/scs.2023.41927.2584

چکیده
  ماهیت بازتابی هویت ویژگی رایج و تعیین‌کننده‌ای است که منحصر به جهان مدرن می‌باشد. در قرن بیستم، فرآیند مدرنیزاسیون چنان گسترش یافت که سراسر جهان را دربرگرفت و فرهنگ مدرن از خلال ابرروندهای جهانی شدن در قلمرو هنر و اندیشه تفوق یافت. اما از دیگرسو، هویت مدرن همچنان که بسط می یابد، به شمار کثیری از پاره های پراکنده تجزیه می شود و این ...  بیشتر