جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

10.30465/scs.2023.44788.2705

چکیده

نظریه کنشگرشبکه دلالت‌های روش‌شناختی مهمی دارد و در چند سال اخیر به ویژه در رشته‌های علوم اجتماعی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. پژوهشگران زیادی با علایق گوناگون به عناصر روششناختی (و هستیشناختی) این نظریه توجه کرده‌اند. با این حال، همواره ابهاماتی در این که این چارچوب دقیقاً چیست و چگونه در پژوهش‌های کیفی کاربرد دارد، وجود داشته است و به ابهامات و پرسش‌هایی در این باره دامن زده است. ما در این مقاله سعی می‌کنیم عناصر این چهارچوب را روشن کنیم. دروهله نخست عناصر هستی‌شناختی کلیدی نظریه کنشگرشبکه استخراج خواهیم کرد و بر اساس آن برخی از قواعد کلی روش‌شناختی آن را بر اساس منابع اصلی این نظریه طرح می‌کنیم. سپس با استفاده از ابزارها یا مفاهیمی از نشانه‌شناسی، پدیدارشناسی، و قوم‌نگاری، چارچوبی روش‌شناختی چهار مرحله‌ای را برای پژوهش‌های کیفی مبتنی بر ای‌ان‌تی به همراه راهبردها، روش‌ها و ابزارهای آن‌ها پیشنهاد می‌کنیم و به برخی از پرسش‌های آن‌ها پاسخ خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research as Construct: The Methodological Framework of Actor-Network Theory

نویسنده [English]

  • Rahman Sharifzadeh

faculty member of Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)

چکیده [English]

The use of actor-network theory (ANT) as a methodological (and ontological) framework has been increased dramatically in recent years. Researchers from a variety of fields have found some methodological and ontological intuitions in ANT. However, there have always been some ambiguities in what this framework really is and how it is applicable in qualitative researches. In this paper, we reconstruct the methodological framework of ANT; we propose a four-step methodological framework in which data can be gathered, organized, and evaluated. First of all, we will extract the key ontological elements of actor-network theory and based on that, we will talk about some of its general methodological rules based on the main sources of this theory. Then, using the tools or concepts of semiotics, phenomenology, and ethnography, we propose a four-stage methodological framework for ANT- based qualitative research along with their strategies, methods, and tools, and we will answer some questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actor-network theory
  • Bruno Latour
  • Methodology
  • Research