کلیدواژه‌ها = گرگان
بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 55-76

مجید الیاسی؛ فاطمه پرده‌دار؛ سوده ترشیزی؛ غلامرضا خوش‌فر؛ مجید دنکو


تأثیر استفاده از رسانه‌ها بر احساس جوانان نسبت به حیات اجتماعی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 73-105

غلامرضا خوش‌فر؛ سید‌محمود عقیلی؛ مجید دنکو؛ مجید الیاسی