جامعه پژوهی فرهنگی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار رشتة مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رشد و توسعۀ جامعه مرهون بررسی، برنامه‌ریزی مسائل، و مشکلات موجود و ارائۀ راهکارهای موجود به‌منظور پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه است. بدیهی است سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی در زمینه‌های گوناگونی به فعالیت مشغول‌اند؛ مانند آموزش و پژوهش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، محیط زیست. با توجه به تنوع، تعدد، و کلان‌بودن مسائل جامعه، مسئولان سازمان‌ها و قانون‌گذاران، پاسخ‌گویی به دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را، در قالب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های پنج‌سالۀ فراگیر، تنظیم و تدوین کرده‌اند.
بعد از اجرای هر برنامه، ضروری است برای بررسی عملکرد اجرایی گذشته و متغیرهای مرتبط با توجه به برنامه‌های اجراشده و درک وضعیت و ابعاد مشکلات و چشم‌اندازهای بلند‌مدت اثربخشی خط‌مشی اجراشده ارزیابی‌های جامعی صورت گیرد که دست‌اندرکاران با توانمندی بیشتری بتوانند نارسایی‌های محتمل را برطرف کنند و خلأ بین وضعیت مورد بررسی و اهداف پیش‌بینی‌شده را پر کنند و آن‌ها را به‌تحقق برسانند.
در این پژوهش، که دربارۀ دورة کارشناسی رشتة تحصیلی مدیریت دولتی است، در ابتدا مسائل آموزش عالی و جایگاه آن در پیشبرد علم و حل مشکلات جامعه بحث و بررسی می‌شود. در ادامه، اثربخشی سازمانی ارزیابی برنامة آموزش و نقش آن در بهبود عملکرد آموزشی و کیفیت آن تحلیل خواهد شد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Reidentifying Educational System and its Role Regarding Country’s Social-Scientific Development: A Research on University Undergraduate Public Administration Program

نویسنده [English]

  • Fatah Sharifzadeh

Associate Professor at Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

In line with development and growth, each society needs to deal with the planning of existing problems and issues and present solution to improve accountability and to provide societal needs. Obviously, organizations and social institutions are trying to resolve different issues such as education, higher education, medication and health, environment etc. Regarding the diversity and uncountable social issues in society organizational officials and legislators have formulated and designed policies and five – years strategic programs to deal with the cultural –economic and social challenges to improve accountability. After implementing each program of study, it is necessary to evaluate previous performance and related variables with respect to implemented programs, understanding public dimensions and recognition, and long-term perspectives relating to program effectiveness. In doing so organization officials can be empowered to deal with limitations and improve possible gap between what has been performed and other objectives that are needed to be achieved. In this study higher educational system, performance and standing to improve science and solve societies problems was briefly discussed. Finally, the organizational effectiveness of educational program and its role in improving performance and quality of education was discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recognition of Higher Educational Programs
  • The Field of Public Administration Program
  • Higher Educational Systems
  • Scientific Development and Effectiveness