جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف آب (مطالعه موردی: زنان شهر اصفهان)

مسعود حاجی زاده میمندی؛ مریم بهارلوئی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 55-85

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.5537

چکیده
  امروزه در ایران مشکلات زیست-محیطی یکی از ابر چالش‌ها است و کمبود آب به یک بحران تبدیل شده است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف آب در بین زنان شهر اصفهان انجام شده است. مطالعه به لحاظ زمانی مقطعی و به لحاظ روشی از نوع پیمایشی می‌باشد. تکنیک جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ی محقق ساخته می‌باشد و اعتبار آن از طریق محتوایی ...  بیشتر

واکاوی عوامل زمینه ای مرتبط با روسپیگری: یک مطالعه کیفی مورد مطالعه زنان مراجعه کننده D.I.C. خانه خورشید تهران

مجید موحد؛ نجمه شهبازی؛ زهرا معاون

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 75-99

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.4946

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر؛ کشف عوامل زمینه ای و دلایل تن­فروشی است. روش­شناسی مورد استفاده برای نیل به هدف فوق نظریه­ی زمینه­ای بود. تعداد 24 نفر از زنان مراجعه کننده .D.I.C خانه خورشید تهران در پژوهش مشارکت نمودند که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از روش مصاحبه عمیق، جمع­آوری و به کمک ...  بیشتر

بررسی رابطه درآمد با سلامت زنان (نمونه مورد مطالعه کارکنان زن دانشگاه زنجان)

سید حسین میرجلیلی؛ مهری عباس زاده گودرزی؛ نرگس مرادخانی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 101-118

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2020.4947

چکیده
  در دهه های اخیر، با ورود گسترده زنان به دانشگاه، عرصه های اجتماعی و تقاضای مضاعف آنان برای ورود به بازار کار مواجه هستیم. از آنجا که شغل به منزله مقولهای محوری در دنیای جدید و یکی از تعیین کننده های اجتماعی مؤثر بر کلیت سلامت مطرح است و سلامت زنان در ابعاد مختلف، سلامت خانواده و نهایتاً سلامت جامعه را بـه دنبـال دارد، این مهم ما را بر ...  بیشتر

بازنمایی معنا و تجربه خالکوبی در میان زنان جوان

حسین افراسیابی؛ طاهره شریعتی نسب

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 25-48

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2019.4936

چکیده
  خالکوبی ریشه در آیین­های کهن دارد که در دوره های مختلف در معنای مناسک گذار، کنش زیباشناختی و هویتی استفاده شده است. نوشته­ها و نقوش خالکوبی دال بر بازنمایی معانی مختلف از بدن است. پژوهش حاضر در جست­و­جوی دلایل و تفسیر زنان از اقدام به خالکوبی است. در این پژوهش از روش نظریه­ داده بنیاد برای اجرا و تحلیل داده­ها استفاده شد. مشارکت­کنندگان ...  بیشتر

بررسی رابطة سبک های د لبستگی و سلامت عمومی با رضایتمندی زناشویی در کارکنان زن متأهل دانشگاه تربیت مدرس

مریم خوش لهجه صدق؛ ژاسنت صلیبی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 45-72

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و سلامت عمومی با رضایتمندی زناشویی در کارکنان زن متاهل دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بوده که ضمن آن گروه نمونه را، 110 زن متاهل از بین کارکنان زن متاهل دانشگاه تربیت مدرس که به روش انتخاب تصادفی انتخاب شده‌اند، تشکیل داده‌اند که ابزار پژوهش، پرسشنامه‌های ...  بیشتر

شهر دوست‌دار زن شناسایی معیارهای شهر دوست‌دار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی تهران

نعمت‌الله فاضلی؛ محدثه ضیاچی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 55-85

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی برخی از معیارهای شهر دوست‌دار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و کیفی است. روش مورد استفاده اتنوگرافی (مردم‌نگاری) و شیوة جمع‌آوری داده‌ها مصاحبة مسئله‌محور است. جمعیت آماری زنان 18 تا 50 سال ساکن تهران‌اند که طی پنج سال گذشته ساکن تهران بوده‌اند. ...  بیشتر