کلیدواژه‌ها = زنان
مطالبات و ویژگی های جنبش های سیاسی، اجتماعی زنان دردوره انقلاب مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

فائزه توکلی؛ علی بیگدلی؛ نعمت احمدی نسب


بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف آب (مطالعه موردی: زنان شهر اصفهان)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 55-85

10.30465/scs.2020.5537

مسعود حاجی زاده میمندی؛ مریم بهارلوئی


بررسی رابطه درآمد با سلامت زنان (نمونه مورد مطالعه کارکنان زن دانشگاه زنجان)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 101-118

10.30465/scs.2020.4947

سید حسین میرجلیلی؛ مهری عباس زاده گودرزی؛ نرگس مرادخانی


بازنمایی معنا و تجربه خالکوبی در میان زنان جوان

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 25-48

10.30465/scs.2019.4936

حسین افراسیابی؛ طاهره شریعتی نسب