کلیدواژه‌ها = رسانه
رسانه، ابزاری برای دسته بندی نسلها در ایران

دوره 8، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 1-17

فروزنده جعفرزاده پور


خوشه‌بندی سبک زندگی مبتنی بر مصرف رسانه‌ای(مورد مطالعه: کلان‌شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 3، آذر 1393، صفحه 31-53

سعید شریفی؛ محمد مهدی مظاهری؛ اکبر اعتباریان؛ بدری شاه طالبی


تأثیر استفاده از رسانه‌ها بر احساس جوانان نسبت به حیات اجتماعی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 73-105

غلامرضا خوش‌فر؛ سید‌محمود عقیلی؛ مجید دنکو؛ مجید الیاسی