جامعه پژوهی فرهنگی
رابطة بلندپروازی غیر عقلانی و گرایش به اعتیاد

علی انتظاری؛ راضیه ساروق فراهان

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 1-21

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی تأثیر بلندپروازی غیر عقلانی در گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد می‌‌پردازد. این پژوهش که به نوبة خود آزمون یک نوآوری نظری است به روش پیمایشی و با حجم نمونة 218 نفر شامل 168 نفر مراجعه‌‌کنندگان به مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد و 50 نفر گروه کنترل اجرا شده است. نتایج این مطالعه حاکی ...  بیشتر

تحلیلی نقادانه از روند تاریخی آموزش عالی در ایران

اصغر باقری؛ موسی کریم‌اف

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 23-57

چکیده
  این مقاله با هدف ارائه تحلیلی نقادانه از روند تاریخی آموزش عالی در ایران، تنظیم و در آن تلاش شده است که به این سؤال پاسخ داده شود که تحولات فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی چه نقشی در توسعۀ مراکز آموزش عالی ایران داشته‌اند؟ تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و روش به‌کار رفته در این مطالعه اسنادی (مروری) است. در تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا ...  بیشتر

تحلیلی از وضعیت تشکیلات اداری و موانع تحول آن در ایرانِ عصر مشروطیت

حمید تنکابنی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 59-87

چکیده
  محو خودکامگی و در کنارِ آن استقرارِ حاکمیت قانون و ایجادِ تحول بنیادی در ساختار اداری و اجرایی کشور بود، به‌مثابة مهم‌ترین و تأثیرگذارترین رویداد ناموفق و ناکام سیاسی ـ اجتماعی دوران قاجار محسوب می‌شود. در نتیجه، ویژگی‌های نامطلوب نظام فرسوده و ناکارامدِ دیوان‌سالاری آن دوران، که عمدتاً از استبداد سلطنتی و نبودِ قانون ...  بیشتر

پنداشت از موسیقی رپ (مطالعه‌ای در بین طرف‌داران)

فردین علیخواه

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 89-111

چکیده
  موسیقی رپ یکی از انواع موسیقی است که طی دهة اخیر از ترجیحات موسیقیایی جوانان شده است. سایت‌های اینترنتی مختلف و گفت‌وگو با طرف‌داران موسیقی رپ نشان می‌دهد که این نوع موسیقی ترانه‌سرایان، آهنگ‌سازان، و حتی گزارش‌گران و وب سایت‌های خاص خودش را دارد. البته مطالعات کمی دربارة این نوع موسیقی در ایران انجام شده است. بیش‌تر ...  بیشتر

سهم سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در میزان تمایل به گردشگری در دو سایت حافظیه و تخت‌جمشید شیراز

غلامرضا غفاری؛ زهرا معاون

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 113-127

چکیده
  تمایل به گردشگری یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعاتی در گردشگری است. درک این‌که چرا مردم سفر می‌‌کنند و چه عواملی بر تمایلات رفتاری آن‌‌ها در انتخاب یک مقصد گردشگری اثر می‌‌گذارد، می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مشکلات پیش روی صنعت گردشگری باشد. از جمله عواملی که در میزان تمایل به گردشگری و تقویت آن تأثیر بسزایی ...  بیشتر

بررسی رابطة خودکارآمدی تصوری و هوش هیجانی با سبک‌های مقابله با استرس در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستانی تیزهوش استان قم

حدیث فرید؛ ژاسنت صلیبی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 129-154

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین خودکارآمدی تصوری و هوش هیجانی با سبک‌های مقابله با استرس در بین دانش‌آموزان تیزهوش دبیرستانی دختر استان قم انجام شده است. این تحقیق از نوع پس‌رویدادی و توصیفی است که در 120 نفر از دانش‌آموزان تیزهوش دبیرستانی دختر استان قم گروه نمونه را تشکیل دادند. سه پرسش‌نامة خودکارآمدی تصوری مورگان ...  بیشتر

درآمدی بر رویکرد روش‌شناختی پیر بوردیو به مفهوم سرمایة فرهنگی

ناهید مؤید حکمت

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 155-178

چکیده
  مقالة حاضر به ارائة روش تحقیق به‌کار رفته از سوی پیر بوردیو در حوزة سرمایة فرهنگی اختصاص یافته است. سرمایة فرهنگی به‌ معنای فرهنگی است که از نظر اجتماعی همانند سرمایه عمل می‌کند. سرمایه‌ای که کارکرد اصلی‌اش مشروعیت‌بخشی سلطه از طریق اعمال خشونت نمادین، یعنی، توانایی استمرار روابط سلطه است. دغدغة اصلی نگارنده در انتخاب ...  بیشتر