جامعه پژوهی فرهنگی
بررسی شکاف نسلی و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: دانش‌آموزان دورة متوسطة شهرستان سراب

آرمان احمدی؛ پویان احیایی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 1-27

چکیده
  شکاف نسلی، اگر چه امروزه بیشتر نمایان است، پدیده‌ای کهن و جزئی از زندگی بشر بوده است. از زمانی که انسان‌ها در تعاملات خود شیوه‌های گوناگونی اتخاذ کردند و ارتباطات اجتماعی به صورت گسترده‌ای برقرار شد، تفاوت در درونی‌کردن ارزش‌ها و هنجارها موجب جامعه‌پذیری ناهمسان شد و شکاف نسلی پدید آمد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شکاف نسلی ...  بیشتر

نحوة بازنمایی روابط بین‌نسلی در سریال‌‌های ایرانی پربیننده

محمدسعید ذکایی؛ محمد فتحی نیا

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 29-54

چکیده
  این مقاله روایت پربیننده‌‌ترین سریال‌‌های ایرانی را، با محوریت مسائل جوانان در فاصلة سال‌های 1383 تا 1393 و روابط بین‌‌نسلی (روابط جوانان و افراد بزرگ‌سال با تأکید بر والدین)، با بهره‌‌گیری از عناصر مدل لابوف بررسی می‌‌کند. یافته‌‌های این بررسی حاکی از آن است که سه الگوی توافق نسلی، تغییر نسلی (تفاوت، تزاحم، و تعامل هم‌زمان)، ...  بیشتر

بررسی برخی از عناصرِ سنت‌های ‌‌علمی اسلامی در قرون ‌‌میانه و تداوم و تأثیر آن‌ها تا آغاز رنسانس علمی (قرون ‌‌4 تا 8 ق/ 10 تا 14 م)

سیدابوتراب سیاهپوش

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 55-77

چکیده
  «تداوم و عدم تداومِ» سنت‌های علمی قرون ‌‌میانه، و تأثیر آن‌ها در پیدایش و ظـهور رنسانس علمی، مسئله‌ای نسبتاً پیچیده است و به موضوعِ مناقشه‌ای جدی و دامنه‌دار بین دانشمندان و صاحب‌نظرانِ برجستة تاریخ علم در اوایل قرن بیستم بدل شده است. این مسئله از آن‌جا ناشی شد که برخی دانشمندان غربی به این باور رسیدند که آغاز و پیدایش رنسانس ...  بیشتر

بررسی نقش خانواده، مدرسه، و گروه همالان در بزهکاری دانش‌آموزان

اکبر علیوردی‌نیا؛ سیمین ستاره

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 79-103

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش خانواده، مدرسه، و همالان در بزهکاری دانش‌‌آموزان شهر مشهد بوده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه است. جامعة آماری تحقیق حاضر شامل دانش‌آموزان دبیرستانی سال سوم دبیرستان‌های ناحیة 5 شهر مشهد در سال تحصیلی 139۱ -139۲ بوده‌ است که درمجموع 400 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

بازنمایی زندگی روزمرة جوانان در سریال فاصله‌ها

سجاد فرجی؛ عبدالله گیویان؛ نعمت‌الله فاضلی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 105-138

چکیده
  این مقاله با هدف ترسیم کیفیت بازنمایی زندگی روزمرة ‌‌جوانان در تلویزیون ایران، از طریق بررسی بازنمایی زندگی روزمرة ‌‌جوانان در سریال فاصله‌ها و با بهره‌گیری از نظریات بازنمایی و انتقادی زندگی روزمره، انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که در سریال فاصله‌ها، بر اساس فن کلیشه‌سازی، برخوردی گزینشی و متعصبانه با زندگی روزمرة ‌‌جوانان ...  بیشتر

تحلیل ‌‌جامعه‌‌شناختی ‌‌وضعیت ‌‌شکاف ‌‌دیجیتالی در ‌‌بین ‌‌دانشجویان ‌‌دانشگاه ‌‌اصفهان

وحید ‌‌قاسمی؛ صمد ‌‌عدلی‌‌پور

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 139-163

چکیده
  اگر‌‌چه ‌‌پیشرفت‌‌های ‌‌شگرف ‌‌فناوری ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌ارتباطات ‌‌و ‌‌مظاهر ‌‌عینی ‌‌آن، ‌‌در ‌‌قالب ‌‌ابزارها ‌‌و ‌‌شیوه‌‌های ‌‌نوین ‌‌ارتباطی، ‌‌تحول ‌‌عمیقی ‌‌در ‌‌سطوح ‌‌مختلف ‌‌زندگی ‌‌اجتماعی ‌‌و ‌‌فعالیت‌‌های ‌‌روزمرة ‌‌افراد ‌‌‌‌ایجاد ‌‌کرده ‌‌است ‌‌و ‌‌به‌‌‌کارگیری ‌‌دستاوردهای ...  بیشتر

حریم خصوصی بین همسران: عرصۀ ‌‌تعاملات و تعارضات

فرشته میرخشتی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 165-184

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی حریم خصوصی بین همسران ایرانی اختصاص دارد. با توجه به این‌که موضوع حریم خصوصی در میان زوجین در ایران تاحدی ناشناخته مانده و نظرهای ابرازشده در این مورد به‌صراحت بیان نشده است، لذا تحقیق در این‌باره ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌‌ویژه آن‌که این تحقیق بر آن است تا تأثیر حریم خصوصی در رابطة همسران را مشخص کند. تحقیق ...  بیشتر