جامعه پژوهی فرهنگی
1. رابطة بین مؤلفه های هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران

محمد بهشتیان

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 1-19

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطة بین اعتیاد به اینترنت و هوش هیجانی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران است. جامعة آماری این تحقیق شامل همة دانش‌آموزان دبیرستانی تهران در سال تحصیلی 1391 - 1392 و شامل 972 نفر است که به ترتیب زیر انتخاب شده‌اند. نخست، از بین مناطق 22 گانة شهر تهران (مناطق شهرداری تهران) از هر منطقه 4 دبیرستان (2 غیر دولتی (یک دخترانه ...  بیشتر

2. بررسی سیر تحول اجتماعی نهادهای فرهنگی و دانشگاهی در اروپا (از سدۀ یازده تا پانزده میلادی)

سید‌ابوتراب سیاهپوش

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 21-43

چکیده
  چگونگی پیدایش و سیر تحول و شکوفایی نهادهای فرهنگی و دانشگاهی در غرب موضوع پیچیده و دشواری است که به‌سختی تن به پژوهش می‌دهد. در این مقاله نخست، با استناد به منابع معتبر، آرای چند مورخ برجستة تاریخ علم و قرون وسطی‌شناس صاحب‌نظر دربارة نحوة پیدایش و تأسیس نهادها و مراکز دانشگاهی بررسی می‌شود و تاریخ نسبتاً دقیقی در خصوص شکل‌گیری ...  بیشتر

3. عوامل و انگیزه‌های جامعه‌شناختی ورود طلاب به حوزة علمیه

سارا شریعتی؛ یاسر فروغی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 45-74

چکیده
  حوزة علمیه یکی از مهم‌ترین نهادهای دینی جامعة ایرانی است که برخی افراد با قصد و انگیزة طلبه‌‌شدن وارد آن می‌‌شوند. انتخاب طبلگی یکی از مهم‌ترین انتخاب‌‌های جوانان با نتایج و پیامدهای دامنه‌‌داری است که، به‌رغم وجود دیگر امکان‌‌ها و انتخاب‌‌ها، برخی این مسیر را برای زندگی خود در پیش می‌‌گیرند، اما چه عواملی زمینه‌‌ساز ...  بیشتر

4. گونه‌شناسی بازدیدکنندگان مناطق جنگی ایران و نقش آن در انتقال فرهنگ پایداری دفاع مقدس

حمید ضرغام بروجنی؛ مهدیه سهرابی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 75-101

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران، پس از تجاوز رژیم بعثی عراق، در سال 1359 درگیر جنگی طولانی شد. این دفاع مقدس، علاوه بر آثار و برکات بیرونی، دستاوردهایی نیز درون نظام اسلامی بر جای گذاشته است. تبیین دستاوردهای فرهنگی این دفاع مقدس از ضروریاتی است که می‌تواند بن‏مایة تعیین‌کنندة استراتژی حرکت و روند آتی انقلاب تلقی شود. یکی از اثربخش‏ترین روش‏های ...  بیشتر

5. تأثیرگذاری ارزش‌های تجدد بر فرهنگ‌های غیر غربی (مورد ایران)

مهرداد نورائی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 103-115

چکیده
  در اواسط قرن نوزدهم، با گسترش روابط با جهان مدرن، گرایش به وجه زندگی غربی در بخشی از جامعة ایرانی شدت گرفت. در عمل، به‌کارگیری الگوی مزبور به تقلیدی انجامید که، به علت نامتجانس‌بودن ارزش‌‌های تجدد با مجموعة سیستم اجتماعی، از جای‌گرفتن در کل جامعه ناتوان ماند. در عین حال، موفق‌نشدن در پیش‌‌برد بسیاری از طرح‌‌های نوگرایی را می‌‌توان، ...  بیشتر

6. شکل‏گیری نظام وظیفه در پیوند با پروژة ملت‌سازی حکومتی دورة پهلوی اول

محمد نیازی؛ وحید شالچی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 117-155

چکیده
  نظام‏ وظیفه نخستین‌بار در چهارچوب ارتش‏های پادشاهی و دولت‏های‏ مستقل از کلیسا در اروپای غربی تأسیس‏ شد و توانست واسطه‏ای بین دولت و ملت‏ در ابتدای مدرنیته و وسیله‏ای برای بسط نظامی‏گری حاکمان و سلاطین باشد. تقسیم ‏کار اجتماعی، پیشرفت تکنیکی، و صنعتی‌شدن در کنار هم سبب شد تا ارتش‏های مدرن شکل بگیرند که از اولین ...  بیشتر