کلیدواژه‌ها = جوانان
تحلیل جامعه شناختی ناسزاگویی در گفتار به مثابه یک پاد فرهنگ پژوهشی در سطح شهر رشت

دوره 8، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 53-80

مریم ضمیری بلسبنه؛ نادر افقی؛ فردین علیخواه


عوامل مرتبط با مدگرایی در بین جوانان شهر یزد

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-22

حسین افراسیابی؛ حامد سیار خلج؛ کاوه شکوهی فر


نحوة بازنمایی روابط بین‌نسلی در سریال‌‌های ایرانی پربیننده

دوره 4، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 29-54

محمدسعید ذکایی؛ محمد فتحی نیا


بررسی جامعه‌شناختی تأثیرگذران فراغت در تکوین هویت ملی جوانان

دوره 4، شماره 3، آذر 1392، صفحه 55-81

باقر ساروخانی؛ محمد میرزایی ملکیان؛ زهره توکلی


بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 55-76

مجید الیاسی؛ فاطمه پرده‌دار؛ سوده ترشیزی؛ غلامرضا خوش‌فر؛ مجید دنکو


تأثیر استفاده از رسانه‌ها بر احساس جوانان نسبت به حیات اجتماعی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 73-105

غلامرضا خوش‌فر؛ سید‌محمود عقیلی؛ مجید دنکو؛ مجید الیاسی