جامعه پژوهی فرهنگی
سازمان‌های مردم نهاد و توانمندسازی اجتماعی – فرهنگی جوانان شهر تهران در توسعه اجتماعی پایدار

محمدرضا یوسفی؛ خلیل میرزایی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 143-178

http://dx.doi.org/10.30465/scs.2022.35583.2386

چکیده
  سازمان‌های مردم نهاد در زمان‌ها و مکان‌ها و تحت شرایط گوناگون بر بسیاری از امور به ویژه توانمندسازی جامعه تاثیر می‌گذارند و توجه به نقش و جایگاه آنها می‌تواند در زمینه‌ی توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای مهم قلمداد گردد. از این رو، پژوهش فوق با هدف شناسایی و تعیین جایگاه "سمن­ها" در توانمندسازی اجتماعی – فرهنگی جوانان شهر تهران در ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی ناسزاگویی در گفتار به مثابه یک پاد فرهنگ پژوهشی در سطح شهر رشت

مریم ضمیری بلسبنه؛ نادر افقی؛ فردین علیخواه

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 53-80

چکیده
  در سال‌های اخیر شاهد نوعی آنومی ‌اخلاقی در سطوح مختلف جامعه و مبدل شدن آن به نوعی نا سازگاری اخلاقی در سطح عمومی جامعه هستیم. در فرایند این تغییر و تحول، یکی از شیوه هایی که به مراتب کاربرد ان نیز افزایش یافته است، مقاومت فرهنگی است. یکی از نشانه های مقاومت فرهنگی ناسزاگویی و بدزبانی و افزایش خشونت در گفتار است. در این پژوهش از نظریه ...  بیشتر

عوامل مرتبط با مدگرایی در بین جوانان شهر یزد

حسین افراسیابی؛ حامد سیار خلج؛ کاوه شکوهی فر

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-22

چکیده
  در جوامع امروزی، مد نقش یک رسانه را دارد و در میان برخی از مردم به ویژه جوانان، به ابزاری برای انتقال پیام خود به جامعه تبدیل شده است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل مرتبط با مدگرایی جوانان بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایش و جامعه­ی آماری این تحقیق جوانان شهر یزد بوده است. تعداد نمونه 358 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران به­دست آمد ...  بیشتر

مطالعۀ عوامل فرهنگی مرتبط با نگرش نسبت به سقط جنین (مطالعۀ موردی: جوانان 18 تا 29 سالۀ شهر شیراز)

مجید موحد؛ سها عظمت؛ زهرا معاون

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 87-111

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل فرهنگی مرتبط با نگرش نسبت به سقط ‌جنین است و جامعۀ آماری آن ‌را 600 نفر از جوانان 18 تا 29 سالۀ شهر شیراز، که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند، تشکیل می‌دهند و اطلاعات آن با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. این مطالعه در کل دارای هشت فرضیه بوده که از میان آن‌ها دو فرضیه رد شده است. از بین متغیرهای ...  بیشتر

نحوة بازنمایی روابط بین‌نسلی در سریال‌‌های ایرانی پربیننده

محمدسعید ذکایی؛ محمد فتحی نیا

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 29-54

چکیده
  این مقاله روایت پربیننده‌‌ترین سریال‌‌های ایرانی را، با محوریت مسائل جوانان در فاصلة سال‌های 1383 تا 1393 و روابط بین‌‌نسلی (روابط جوانان و افراد بزرگ‌سال با تأکید بر والدین)، با بهره‌‌گیری از عناصر مدل لابوف بررسی می‌‌کند. یافته‌‌های این بررسی حاکی از آن است که سه الگوی توافق نسلی، تغییر نسلی (تفاوت، تزاحم، و تعامل هم‌زمان)، ...  بیشتر

بررسی جامعه‌شناختی تأثیرگذران فراغت در تکوین هویت ملی جوانان

باقر ساروخانی؛ محمد میرزایی ملکیان؛ زهره توکلی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 55-81

چکیده
  هویت در دوران اخیر به یکی از اساسی‌ترین مسائل حوزه‌‌‌های مختلف فرهنگ و زندگی مردم تبدیل شده ‌‌است. فرایندهای مدرن مسائل جدیدتری را در هویت‌یابی جوانان ایجاد کرده‌اند. در دوران مدرن متأخر، فراغت به امری زیبایی‌شناختی تبدیل شده است که افراد از طریق آن می‌توانند به هویت متفاوتی دست یابند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر گذران فراغت ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان

مجید الیاسی؛ فاطمه پرده‌دار؛ سوده ترشیزی؛ غلامرضا خوش‌فر؛ مجید دنکو

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 55-76

چکیده
  این پژوهش به ارزیابی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی میان جوانان می‌پردازد. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناخت نقش برخی عوامل فردی و اجتماعی چون سن، جنسیت، شغل، سطح تحصیلات، مدت‌زمان گذران اوقات فراغت، و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی بر میزان مصرف کالاهای فرهنگی میان جوانان است. روش پژوهش پیمایشی است. جامعة آماری جوانان 18 تا 29 سالة شهر ...  بیشتر

تأثیر استفاده از رسانه‌ها بر احساس جوانان نسبت به حیات اجتماعی

غلامرضا خوش‌فر؛ سید‌محمود عقیلی؛ مجید دنکو؛ مجید الیاسی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 73-105

چکیده
  این تحقیق به ارزیابی نقش رسانه‌ها در تکوین و تغییر احساسات جوانان نسبت به حیات اجتماعی می‌پردازد. به این معنا که نوع و میزان استفاده از رسانه‌ها تا چه اندازه بر احساسات جوانان درباره دنیای پیرامونشان وجهانی که در آن زندگی می‌کنند نقش دارند. هدف اصلی تحقیق، شناخت نقش رسانه‌ها در تغییرات احساسات جوانان نسبت به حیات اجتماعی می‌باشد. ...  بیشتر