جامعه پژوهی فرهنگی
رسانه، ابزاری برای دسته بندی نسلها در ایران

فروزنده جعفرزاده پور

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1396، صفحه 1-17

چکیده
  عوامل متفاوتی ابژه های یک نسل را ساخته و می توان از چنین شاخص هایی برای بررسی تغییرات و ایجاد تمایز در بین نسلها بهره برد. مطالعات انجام شده در حوزه نسلها را می توان به دو دسته کلان تقسیم نمود. مطالعاتی که به ترسیم ویژگی های یک نسل و یا نسلهای مختلف پرداخته اند و در پی تفسیر علل تفاوت کنش های اجتماعی در نسلهای مختلف بوده اند و دسته دیگر ...  بیشتر

مدرنیته، شهر و مصرف (بررسی پدیدار مصرف در زیست جهان‌ شهروندان تهرانی)

محمد سعید ذکایی؛ مهدی امیدی

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1396، صفحه 19-44

چکیده
  در مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه مصرف در زیست جهان شهروندان تهرانی هسنیم. در این مسیر بر جایگاه مصرف در منظومه تجارب زیسته شهروندان و نقش آن در شکل دادن به فضاهای شهری تهران و هویت­های سیال موجود در این کلانشهر تمرکز نموده و تاثیر مصرف در برساخت هویت شهر و شهروندان را مورد بررسی قرار داده­ایم. این تحقیق با استفاده از روش نظریه مبنایی ...  بیشتر

شناسایی عوامل جذابیت شبکه های اجتماعی تلفن همراه از منظر کاربران

عباس زمانی؛ فائزه تقی پور

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1396، صفحه 45-70

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی و شناسایی عوامل جذابیت شبکه های اجتماعی تلفن همراه از منظر کاربران انجام گرفت. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدار شناسی بود. بدین منظور از کل کاربران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با استفاده از نمونه گیری هدفمند ناهمگن تعدادی 20 نفر انتخاب شدند و اطلاعات آنها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته ...  بیشتر

بررسی تأثیر عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی اقتصادی 29 سالة تهران - در مصرف کالاهای فرهنگی جوانان 15 (مطالعة موردی: فرهنگ سراهای بهمن و اشراق)

مژگان زندی؛ شهلا کاظمی پور

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1396، صفحه 71-87

چکیده
    توجه به مصرف کالاهای فرهنگی به عنوان یکی از عوامل مهم داوری‌های زیباشناختی و یکی از مولفه‌های ذایقه عمومی جامعه رو به فزونی است.در این مقاله، گروه نوجوان و جوان (29-15 ساله) در شهر تهران به عنوان شهر پیشرو در حوزه فرهنگی به عنوان گروه هدف مورد توجه قرارگرفته و عوامل جمعیت‌شناختی تاثیرگذار برذایقه مصرفی آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ...  بیشتر

بررسی رفتار انحرافی دانشجویان: ارزیابی توان تببینی نظریه‌های کلاسیک فشار و کنترل

اکبر علیوردی نیا؛ نگار شهریاری

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1396، صفحه 89-114

چکیده
  هدف تحقیق حاضر آن است که با ارزیابی توان تبیینی نظریه­های کلاسیک فشار و کنترل، چرایی وقوع رفتارهای انحرافی را در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بررسی کند. روش تحقیق حاضر پیمایشی است. در مجموع 380 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بوده­اند، به شیوه­ی نمونه­گیری طبقه­ای متناسب انتخاب شده­اند. ...  بیشتر

بررسی رابطه تجددگرایی و ویژگیهای اخلاقی در بین60 کشور جهان تحلیل ثانویه موج ششم پیمایش ارزشهای جهانی

رضا غیاث آبادی فراهانی؛ منصور وثوقی؛ مصطفی ازکیا

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1396، صفحه 115-142

چکیده
  پدیده تجدگرایی  آثار متتوعی بر ویژگیهای اخلاقی داشته است و این موضوع مهمی در مطالعات عموم جامعه شناسان بوده است . می توان براساس این تحلیل ها و دغدغه مطرح سوالاتی در بخش اخلاق مطرح کرد سوالاتی از این دست که در مسیر تغییرات جدید مسائل اخلاقی چه جایگاهی دارند؟ دو دیدگاه دراین رابطه وجود دارد که نظریه پردازان کلاسیک ،  از به وجود ...  بیشتر