جامعه پژوهی فرهنگی
چالش‌ها و رهیافت‌های توسعه گردشگری ادبی در ایران

ناصر بیات؛ علیرضا اسدی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 1-22

چکیده
  امروزه مطالعات میان‌رشته‌ای از اهمیت بسزایی در بسیاری از شاخه‌های علمی به ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی برخوردار است. پژوهش درباره گردشگری فرهنگی و زیرشاخه‌های آن همچون گردشگری ادبی نیز از حوزه‌های مطالعاتی میان‌رشته‌‌ای است، بویژه در حوزه رشته‌های ادبیات، جغرافیا و مطالعات فرهنگی. علی‌رغم غنای ادبیات و میراث ادبی ایران ...  بیشتر

مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی

محمد حسین حسنی؛ محمد سعید ذکایی؛ ابوتراب طالبی؛ علی انتظاری

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 23-44

چکیده
      در سال های اخیر پژوهش های قابل توجهی در موضوع سبک زندگی انجام شده است که مفهوم سازی های نامناسب و خلط مفهومی سبک زندگی با مفاهیم نزدیک، از جمله مشکلات برخی از این پژوهش ها به شمار می آیند. هدف از این مقاله پالایش فضای مفهومی سبک زندگی و ارائه مفهوم سازی دقیق از سبک زندگی فرهنگی است. بدین منظور، با استفاده از روش اسنادی و تکنیک ...  بیشتر

ارزش های فرهنگی و تاثیرات آن بر نگرش اقتصادی و سیاسی شهروندان

محمودرضا رهبرقاضی؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ سوسن نوربخش؛ مینا خاکی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 45-60

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیرات ارزش­های فرهنگی بر نگرش سیاسی و اقتصادی شهروندان شهر اصفهان با استفاده از الگوی ارزش­های بنیادین شوارتز می­باشد. در این راستا به منظور تبیین اهمیت جایگاه ارزش­های فرهنگی در توضیح نگرش­های اقتصادی و سیاسی، سعی شد تا میزان واریانس تبیین­شده نگرش سیاسی و اقتصادی توسط ارزش­های فرهنگی با متغیرهای ...  بیشتر

شناسایی انواع ضمانت اجرای اخلاق کسب و کار در بازار (مطالعه سه نسل در بازار بابل)

نیره شریفی؛ حسن سرایی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 61-84

چکیده
  در این مقاله به بررسی انواع ضمانت اجرای اخلاق کسب و کار در بازار پرداخته می شود.  رویکرد نظری این تحقیق به طور عمده برگرفته از نظریه های جامعه شناسی دورکیم و وبر است.   داده ها نیز از طریق مصاحبه نیمه باز  با 60 نفر از (سه نسل) بازاریان شهر بابل در سال 1394 جمع آوری شده است. یافته ها حکایت از آن دارد که در هر سه نسل از بازاریان مورد ...  بیشتر

بررسی تطبیقی توسعه سیاسی در عصر مشروطیت و نخستین دهه انقلاب اسلامی (67-57) با تأکید بر توزیع قدرت

امید غفاری؛ محمود کتابی؛ نفیسه واعظ

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 85-112

چکیده
  در تاریخ معاصر ایران توسعه نیافتگی سیاسی با فراز و فرود همراه بوده است.گاهی به توسعه سیاسی نزدیک شده و زمانی دیگر از آن دور شده ایم. در باب توسعه نیافتگی سیاسی جامعه ایران دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول معطوف به عامل خارجی است که توسعه نیافتگی سیاسی را بر اساس نظریه استعمار و امپرپالیسم، توطئه و زیاده خواهی بیگانگان توضیح می دهد. رویکرد ...  بیشتر

رابطه منش اقتدارگرایانه و سرمایه اجتماعی بین والدین دانش آموزان مقطع اول دبستان شهر شیراز

احسان حمیدی زاده؛ نگین هادی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 113-132

چکیده
  به دلیل نقش تاثیر گذار والدین در تربیت فرزندان، بررسی منش اقتدار گرایانه در بین والدین و احتمال انتقال آن به وسیله والدین  به فرزندان می تواند بسیار مهم و تاثیر گذار باشد. این مقاله بررسی رابطه بین منش اقتدارگرایانه و سرمایه اجتماعی و تعدادی متغیر های زمینه ای (مانند سن و تحصیلات و...) را در بین والدین دانش آموزان  مقطع  اول دبستان  ...  بیشتر